Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Chính sách thanh toán và hoàn hủy

Có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.

Giải pháp

Là nền tảng vận hành doanh nghiệp tích hợp và mở, Cleeksy cung cấp 3 gói giải pháp chính, bao gồm:

 • Giải pháp Không gian làm việc số
 • Giải pháp Quy trình vận hành
 • Giải pháp Xây dựng ứng dụng

Trong đó, giải pháp Không gian làm việc số là giải pháp khởi động của toàn bộ nền tảng Cleeksy. Để sử dụng giải pháp Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng, bạn cần mua cùng giải pháp Không gian làm việc số.

Tham khảo bảng tính năng của các giải pháp.

Nền tảng Cleeksy được vận hành theo hình thức Dịch vụ phần mềm tự động gia hạn định kỳ (Subscription Service). Theo đó, khách hàng có thể linh hoạt thanh toán theo chu kỳ Theo Tháng hoặc Theo Năm. Khi chu kỳ thanh toán hết hạn, hệ thống tự động gia hạn chu kỳ thanh toán mới và tự động trừ tiền vào tài khoản ngân hàng của khách hàng.

 

Gói dịch vụ

Mỗi giải pháp được chia thành các cấp dịch vụ (tier) khác nhau để phục vụ các nhóm khách hàng với quy mô và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Không gian làm việc số gồm 4 cấp dịch vụ:

Free Starter Standard Premium
Miễn phí trọn đời Trả phí

 

Quy trình vận hành gồm 2 cấp dịch vụ:

Starter Standard
Trả phí

 

Xây dựng ứng dụng gồm 2 cấp dịch vụ:

Starter Standard
Trả phí

 

Chu kỳ thanh toán

Khi mua dịch vụ phần mềm tại Cleeksy, khách hàng có quyền lựa chọn thanh toán trả trước theo 1 trong 2 loại chu kỳ thanh toán:

 • Theo tháng.
 • Theo năm.

Quy ước: Tháng = tròn 1 tháng, Năm = tròn 1 năm.

Khách hàng lựa chọn chu kỳ thanh toán năm sẽ được chiết khấu 20% so với mức giá tháng.

Tham khảo bảng giá giải pháp theo tháng và năm.

 

Cách tính giá giải pháp tại Cleeksy

4.1 Mức phí Dịch vụ các giải pháp tại Cleeksy được tính theo đơn vị Giấy phép tương ứng với số lượng người dùng với công thức:

Tổng Phí Dịch vụ = Số lượng Giấy phép doanh nghiệp đã mua tương ứng với Gói dịch vụ x Giá/tháng/Giấy phép x Thời gian sử dụng.

 

Giấy phép được định nghĩa là tài khoản người dùng mà Khách hàng mua để được mời vào Tài khoản doanh nghiệp trên hệ thống Cleeksy thông qua email hoặc đường dẫn liên kết. Một Giấy phép tương ứng với một tài khoản người dùng.

Giá/tháng/Giấy phép là giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí (nếu có).

Ví dụ, để sử dụng giải pháp Không gian làm việc số trên hệ thống Cleeksy, Khách hàng có thể mua 50 Giấy phép cho 50 nhân viên (tương đương 50 tài khoản người dùng) trong công ty của của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng mời người dùng thứ 51, Khách hàng sẽ được nhận được thông báo từ hệ thống về yêu cầu mua thêm một Giấy phép.

 

4.2. Tham khảo bảng minh họa cách tính Tổng phí Dịch vụ các gói giải pháp trong các tình huống sau:

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard, chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/2/2023. Tổng thanh toán = 30 người dùng x 90,000đ x12 tháng = 32,400,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/2/2023 – 31/1/2024.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard, chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/2/2023.

Doanh nghiệp mua thêm 10 người dùng tiếp theo vào ngày 21/6/2023.

Ngày 1/2/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số cho 30 người dùng = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

Ngày 21/6/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số mua thêm 10 người dùng = (10 người dùng x 90,000đ x 10 ngày/30 ngày) + (10 người dùng x 90,000đ x 7 tháng còn lại) = 6,600,000đ

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 6,600,000đ = 39,000,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/2/2023 – 31/1/2024.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói StandardQuy trình vận hành – gói Starter, chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/2/2023. Tổng thanh toán = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) + (30 người dùng x 100,000đ x 12 tháng) = 68,400,000đ.

Chu kỳ thanh toán: 1/2/2023 – 31/1/2024.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo năm với số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

Doanh nghiệp mua giải pháp Quy trình vận hành với số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/5/2023.

Ngày 1/1/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

Ngày 1/5/2023: Tổng phí Dịch vụ Quy trình vận hành = 30 người dùng x 100,000đ x 8 tháng còn lại = 24,000,000đ

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 24,000,000đ = 56,400,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/1/2023 – 31/12/2023.

 

Dung lượng mở rộng

Trong trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng tối đa dung lượng được cung cấp tại các gói giải pháp, doanh nghiệp có thể lựa chọn chỉ mua dung lượng của hạng mục mình có nhu cầu mà không cần phải nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn:

 • Lưu trữ dữ liệu.
 • Cleeksy Docs.
 • Lượt chạy tự động.
 • Bản ghi dữ liệu.

Mức phí của dung lượng mở rộng được tính theo đơn vị tài khoản doanh nghiệp và thanh toán theo tháng. Tham khảo bảng giá dung lượng mở rộng.

 

Cách tính giá dung lượng mở rộng:

Tổng giá thành dung lượng = Số dung lượng mua thêm x Thời gian sử dụng.

Tham khảo ví dụ trong tình huống sau:

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

Doanh nghiệp mua thêm 100 Cleeksy Docs vào ngày 1/5/2023.

Ngày 1/1/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số cho 30 người dùng = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

Ngày 1/5/2023: Tổng phí mua thêm 100 Cleeksy Docs = (100,000đ x 8 tháng còn lại) = 800,000đ

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 800,000đ = 33,200,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/1/2023 – 31/12/2023.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

Doanh nghiệp mua thêm 100 Cleeksy Docs vào ngày 1/6/2023.

Đến ngày 19/6/2023 doanh nghiệp mua thêm 500 Cleeksy Docs.

Ngày 1/1/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số cho 30 người dùng = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

Ngày 1/6/2023: Tổng phí mua thêm 100 Cleeksy Docs = 100,000đ x 7 tháng còn lại = 700,000đ

Ngày 19/6/2023: Tổng phí mua thêm 500 Cleeksy Docs = (350.000đ x 12 ngày/30 ngày) + (350,000đ x 6 tháng còn lại) = 2,240,000đ
Tổng phí 100 Cleeksy Docs chưa sử dụng =
100,000đx 12 ngày/30 ngày + (100,000đ x 6 tháng còn lại) = 640,000đ
Tổng phí Dịch vụ cần thanh toán khi mua 500 Cleeksy Docs = 2,240,000đ – 640,000đ = 1,600,000đ

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 1,600,000đ = 34,000,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/1/2023 – 31/12/2023.

 

Mua trọn bộ giải pháp

Doanh nghiệp có thể mua trọn bộ giải pháp và lựa chọn ghép các gói dịch vụ tương ứng, số lượng người dùng phù hợp với từng giải pháp.

Khách hàng lựa chọn việc mua trọn bộ giải pháp sẽ được hưởng chiết khấu 10% trên tổng phí dịch vụ.

 

Phương thức thanh toán

Doanh nghiệp thanh toán dịch vụ Cleeksy thông qua cổng thanh toán VNPAY.

 • Theo tháng: Hệ thống Cleeksy sẽ trừ phí dịch vụ theo tháng.
 • Theo năm: Hệ thống Cleeksy sẽ trừ phí dịch vụ theo năm.

Sau khi thanh toán thành công, Cleeksy sẽ gửi cho doanh nghiệp hóa đơn điện tử qua email. Doanh nghiệp có thể truy cập và tải hóa đơn tại mục Đăng ký và thanh toán bên trong ứng dụng.

 

Nâng cấp, giảm cấp, thay đổi gói giải pháp

Doanh nghiệp có thể nâng cấp, giảm cấp và thay đổi gói giải pháp bất cứ lúc nào.

Hoạt động nâng cấp có hiệu lực ngay tại thời điểm doanh nghiệp chuyển đổi và thanh toán. Số tiền còn thừa của gói hiện tại sẽ được khấu trừ cho gói thanh toán mới.

Hoạt động giảm cấp bắt đầu có hiệu lực vào chu kỳ thanh toán tiếp theo. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hạ gói, hệ thống sẽ tự động xóa những dung lượng mở rộng vượt hạn mức từ cũ đến mới. Bạn có thể mua thêm hoặc xóa bớt dung lượng mở rộng.

Tham khảo ví dụ trong tình huống sau:

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

Doanh nghiệp nâng cấp giải pháp Không gian làm việc số lên gói Premium vào ngày 01/05/2023.

Ngày 1/1/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Standard = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

Ngày 1/5/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Premium = 30 người dùng x 150.000đ x 8 tháng còn lại = 36,000,000đ
Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Standard chưa sử dụng = 30 người dùng x 90,000đ x 8 tháng chưa sử dụng = 21,600,000đ
Tổng số tiền cần thanh toán khi nâng cấp = 36,000,000đ – 21,600,000đ = 14,400,000đ

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 14,400,000đ = 46,800,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/1/2023 – 31/12/2023.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

Doanh nghiệp hạ giải pháp Không gian làm việc số xuống gói Standard vào ngày 21/6/2023.

Ngày 1/2/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Premium thanh toán = (30 người dùng x 150,000đ x 12 tháng) = 54,000,000đ
Chu kỳ thanh toán: 1/2/2023 – 31/1/2024.Ngày 21/6/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Standard thanh toán = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ
Chu kỳ thanh toán: 1/2/2024 – 31/1/2025.Ghi chú: Khi hạ Giải pháp Không gian làm việc số xuống gói Standard, gói Standard sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2024.

 

Ngày cấp hóa đơn

Khi doanh nghiệp thực hiện thanh toán các giải pháp, hóa đơn sẽ được xuất ngay sau thời điểm thanh toán.

Trong trường hợp doanh nghiệp mua nhiều gói giải pháp hay dung lượng mở rộng vào các thời điểm khác nhau, hệ thống Cleeksy sẽ đồng bộ ngày cấp hóa đơn về cùng 1 ngày theo cách sau:

Ví dụ:

 • Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số vào ngày 1/1/2023, chu kỳ thanh toán tháng.
 • Doanh nghiệp mua thêm gói Quy trình vận hành vào ngày 15/3/2023, chu kỳ thanh toán tháng.

Lúc này, ngày xuất hóa đơn sẽ được quy về ngày 01 hàng tháng, theo ngày xuất hóa đơn của gói giải pháp đã được thanh toán trước.

Để làm được điều này, vào ngày 15/3/2023, sau khi thực hiện thanh toán, doanh nghiệp sẽ nhận 1 hóa đơn cho giải pháp Quy trình vận hành với chi phí được tính từ 15/3/23-30/3/2023. Bắt đầu ngày 1/4/2023, doanh nghiệp sẽ thanh toán cho Quy trình vận hành với chi phí được tính từ 1/4/2023-30/4/23 và nhận hóa đơn cho cả 2 giải pháp Không gian làm việc sốQuy trình vận hành vào cùng 1 ngày.

 

Hoàn hủy dịch vụ

Bạn có thể hủy dịch vụ Cleeksy bất cứ lúc nào. Nếu bạn hủy gói dịch vụ có phí vào giữa chu kỳ thanh toán, mức phí đã thanh toán trên hệ thống sẽ không được hoàn lại. Tài khoản của bạn vẫn được duy trì đến ngày cuối cùng của chu kỳ thanh toán.

Đối với gói giải pháp Không gian làm việc số, hệ thống mặc định chuyển tài khoản của bạn về gói Free sau khi hủy dịch vụ thành công.

Kể từ ngày bạn hủy dịch vụ, toàn bộ dữ liệu tại hệ thống sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 90 ngày.

 

Thanh toán lỗi

Trong trường hợp thanh toán lỗi, bạn có thể kiểm tra thẻ và ngân hàng của mình. Hoặc liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của Cleeksy để được hỗ trợ kiểm tra lỗi.

Trong trường hợp thanh toán bị lỗi và chu kỳ thanh toán đã kết thúc, hệ thống Cleeksy sẽ tạm thời khóa tài khoản doanh nghiệp của bạn. Toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp của bạn sẽ được lưu trữ và tự động xóa trên hệ thống sau 90 ngày, kể từ ngày tài khoản bị khóa. Trong thời gian này bạn có thể lựa chọn xóa bớt dữ liệu và quay về gói Free.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!