Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Chuyển đổi gói giải pháp

Nâng cấp gói giải pháp

1. Nhấp vào ảnh đại diện ở góc phải > Thiết lập hệ thống > Đăng ký & Thanh toán.

2. Tại gói giải pháp đang sử dụng, chọn Thay đổi gói/Nâng cấp gói > Chọn gói.

3. Chọn số lượng người dùng.

4. Tại mục Dung lượng mở rộng, tích chọn vào mục bạn muốn mua kèm với gói giải pháp, bao gồm:

 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu.
 • Số lượng Cleeksy Docs.
 • Số lượt chạy tự động.
 • Số lượng bản ghi dữ liệu.

5. Nếu muốn thay đổi chu kỳ thanh toán theo năm, tại bảng tính chi phí chọn mục Hàng năm > Tiếp tục.

6. Ở trang Thông tin thanh toán > Chọn phương thức thanh toán VNPAY > Chọn Gia hạn thủ công hoặc Gia hạn tự động.

7. Kiểm tra hoặc chỉnh sửa lại thông tin thanh toán > Nhấn chọn Thanh toán > Chọn phương thức thanh toán của VNPAY.

8. Thông báo thanh toán đơn hàng thành công.

Gói giải pháp sẽ được áp dụng ngay khi thanh toán thành công.

Lưu ý:

 • Chu kỳ thanh toán của gói Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng phải tương đương hoặc thấp hơn chu kỳ thanh toán của gói Không gian làm việc số.
 • Nếu chu kỳ thanh toán hiện tại của gói giải pháp là theo năm, thì khi nâng cấp gói bạn không thể chuyển sang thanh toán theo tháng.

Hạ gói giải pháp

1. Vào Thiết lập hệ thống từ ảnh đại diện ở góc phải > Đăng ký & Thanh toán.

2. Di chuyển đến gói giải pháp đang hoạt động > Thay đổi gói.

3. Chọn gói giải pháp thấp hơn.

4. Thực hiện khảo sát > Tiếp tục hủy.

5. Kiểm tra các tính năng và dung lượng sẽ thay đổi > Tích vào ô Tôi xác nhận hạ gói và không thể truy cập các tính năng nâng cao sau khi kết thúc chu kỳ thanh toán > Tiếp tục hủy.

6. Xem lại thông tin của gói giải pháp mới > Hạ gói.

Gói giải pháp sẽ được áp dụng ở kỳ thanh toán tiếp theo, thông tin chi tiết nằm trong mục Gói gia hạn tiếp theo.

Lưu ý:

 • Sau khi hết hạn dùng thử 30 ngày, bạn có thể thực hiện hạ xuống bản Free cho gói giải pháp Không gian làm việc số.
 • Với gói Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng bạn chỉ có thể nâng cấp sang gói trả phí sau khi hết 30 ngày dùng thử.
 • Khi thực hiện hạ các gói giải pháp hoặc chuyển xuống bản Free, đối với dung lượng mở rộng và dữ liệu của các tính năng có những lưu ý sau:
  • Trong vòng 7 ngày hệ thống sẽ tự động xóa những dung lượng mở rộng vượt hạn mức từ cũ đến mới. Bạn có thể mua thêm hoặc xóa bớt dung lượng mở rộng.
  • Dữ liệu của các tính năng bị khóa khi hạ gói sẽ bị xóa khỏi hệ thống trong vòng 90 ngày

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thay đổi chu kỳ thanh toán khi chuyển đổi gói

 • Nếu chu kỳ thanh toán hiện tại của gói giải pháp là theo năm, thì khi nâng cấp gói bạn không thể chuyển sang thanh toán theo tháng.
 • Chu kỳ thanh toán của gói Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng không được cao hơn chu kỳ thanh toán của gói Không gian gian làm việc số. Bạn cần thay đổi chu kỳ thanh toán của gói Không gian làm việc số trước khi thay đổi cho các gói giải pháp còn lại.

Không thể hạ xuống bản Free

Đối với gói Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng sau khi hết hạn dùng thử 30 ngày, bạn chỉ có thể thực hiện nâng cấp sang gói trả phí.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!