Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Đăng ký & thanh toán gói giải pháp

Thanh toán gói giải pháp Không gian làm việc số

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống.

2. Ở mục Đăng ký & Thanh toán > Gói đăng ký > Nhấn vào Xem bảng giá nằm ở góc phải màn hình.

3. Tại màn hình hiện ra, chọn giải pháp Không gian làm việc số và gói theo nhu cầu thực tế, bao gồm: Starter, Standard, Premium.

4. Chọn số lượng người dùng.

5. Ở mục Dung lượng mở rộng, tích vào mục bạn muốn thêm vào gói giải pháp:

 • Chọn dung lượng Lưu trữ tài liệu.
 • Chọn số lượng Cleeksy Docs.
 • Chọn số lượng Lượt chạy tự động.
 • Chọn số lượng Bản ghi dữ liệu.

6. Tại màn hình chi tiết chi phí dịch vụ bên phải, chọn thanh toán theo tháng hoặc theo năm > Tiếp tục.

7. Màn hình Thông tin thanh toán > Chọn phương thức thanh toán VNPAY > Chọn Gia hạn thủ công hoặc Gia hạn tự động.

8. Nhập thông tin thanh toán, bao gồm:

 • Người đại diện.
 • Số điện thoại.
 • Email.
 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ.

9. Nhấn vào Thanh toán > Chọn phương thức thanh toán ở màn hình hiện ra.

10. Màn hình thông báo đơn hàng đã thanh toán thành công.

Mẹo:

Tại màn hình thông báo thanh toán thành công, bạn có thể xem nhanh và tải xuống hóa đơn.

Lưu ý:

 • Số lượng người dùng tối thiểu bạn phải chọn là 2 người.
 • Trong trường hợp bạn đang sử dụng gói dùng thử 30 ngày, có thể nhấn vào nút Nâng cấp gói và thực hiện các thao tác tương tự như mua mới.
 • Số lượng người dùng khi nâng cấp gói tối thiểu phải bằng số lượng người dùng đã kích hoạt ở gói dùng thử.
 • Sau khi kết thúc 30 ngày dùng thử, bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên các gói trả phí hoặc sử dụng gói miễn phí
 • Đăng ký thanh toán theo năm sẽ được giảm 20% trên tổng phí dịch vụ.

Thanh toán gói giải pháp Quy trình vận hành

Bạn phải sử dụng giải pháp Không gian làm việc số từ gói Starter trở lên để có thể mua các gói của giải pháp Quy trình vận hành.

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống.

2. Ở mục Đăng ký & Thanh toán > Gói đăng ký > Nhấn vào Xem bảng giá nằm ở góc phải màn hình.

3. Tại màn hình hiện ra, chọn giải pháp Quy trình vận hành và gói theo nhu cầu thực tế, bao gồm: Starter, Standard.

4. Chọn số lượng người dùng.

5. Ở mục Dung lượng mở rộng, tích vào mục bạn muốn thêm vào gói giải pháp:

 • Chọn dung lượng Lưu trữ tài liệu.
 • Chọn số lượng Cleeksy Docs.
 • Chọn số lượng Lượt chạy tự động.
 • Chọn số lượng Bản ghi dữ liệu.

6. Tại màn hình chi tiết chi phí dịch vụ bên phải, chọn thanh toán theo tháng hoặc theo năm > Tiếp tục.

7. Màn hình Thông tin thanh toán > Chọn phương thức thanh toán VNPAY > Chọn Gia hạn thủ công hoặc Gia hạn tự động.

8. Nhập thông tin thanh toán, bao gồm:

 • Người đại diện.
 • Số điện thoại.
 • Email.
 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ.

9. Nhấn vào Thanh toán > Chọn phương thức thanh toán ở màn hình hiện ra.

10. Màn hình thông báo đơn hàng đã thanh toán thành công.

Mẹo:

Tại màn hình thông báo thanh toán thành công, bạn có thể xem nhanh và tải xuống hóa đơn.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp bạn đang sử dụng gói dùng thử 30 ngày, có thể nhấn vào nút Nâng cấp gói và thực hiện các thao tác tương tự như mua mới.
 • Nếu bạn không lựa chọn nâng cấp lên các gói trả phí sau khi kết thúc 30 ngày dùng thử, thì giải pháp của bạn sẽ bị khóa.
 • Số lượng người dùng của gói Quy trình vận hành tương đương với số lượng người dùng của gói giải pháp Không gian làm việc số.
 • Đăng ký thanh toán theo năm sẽ được giảm 20% trên phí dịch vụ.
 • Hệ thống sẽ tự động thêm gói giải pháp Không gian làm việc số khi bạn mua gói Quy trình vận hành.
 • Nếu gói Không gian làm việc số đang có chu kỳ thanh toán theo tháng, khi mua gói Quy trình vận hành với chu kỳ thanh toán theo năm hệ thống sẽ tự động thêm gói Không gian làm việc số với chu kỳ thanh toán tương đương.
 • Số ngày thanh toán còn lại của gói Quy trình vận hành dưới 30 ngày thì hệ thống sẽ đưa ra 2 lựa chọn cho việc thanh toán.
  Ví dụ: Gói Không gian làm việc số đã đăng ký có chu kỳ thanh toán theo năm từ 15/1/2023 – 15/1/2024, vào ngày 10/1/2024 bạn đăng ký mua gói Quy trình vận hành với chu kỳ thanh toán theo năm, lúc này ở chu kỳ thanh toán hiện tại, số ngày còn lại phải thanh toán dưới 30 ngày hệ thống sẽ đưa ra 2 lựa chọn:

  • Thanh toán cho chu kỳ hiện tại: Thanh toán cho 5 ngày còn lại của gói Quy trình vận hành từ 10/1/2024 – 14/1/2024.
  • Thanh toán cho chu kỳ hiện tại và chu kỳ sau: 
   • Thanh toán cho 5 ngày còn lại của gói Quy trình vận hành từ 10/1/2024 – 14/1/2024.
   • Thanh toán cho chu kỳ mới của gói Không gian làm việc sốQuy trình vận hành từ 15/1/2024 – 15/1/2025.
 • Trường hợp Không gian làm việc số đăng ký trước đó đã hết hạn, đồng thời trong vòng 7 ngày bạn đăng ký mua mới gói Quy trình vận hành, bạn cần thanh toán cho cả 2 gói giải pháp, gồm: gói Không gian làm việc số đã hết hạn và gói Quy trình vận hành mua mới.

Thanh toán gói giải pháp Xây dựng ứng dụng

Bạn phải sử dụng giải pháp Không gian làm việc số từ gói Starter trở lên để có thể mua các gói của giải pháp Xây dựng ứng dụng.

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Chọn Gia hạn thủ công hoặc Gia hạn tự động.

2. Ở mục Đăng ký & Thanh toán > Gói đăng ký > Nhấn vào Xem bảng giá nằm ở góc phải màn hình.

3. Tại màn hình hiện ra, chọn giải pháp Xây dựng ứng dụng và gói theo nhu cầu thực tế, bao gồm: Starter, Standard.

4. Chọn số lượng người dùng.

5. Ở mục Dung lượng mở rộng, tích vào mục bạn muốn thêm vào gói giải pháp:

 • Chọn dung lượng Lưu trữ tài liệu.
 • Chọn số lượng Cleeksy Docs.
 • Chọn số lượng Lượt chạy tự động.
 • Chọn số lượng Bản ghi dữ liệu.

6. Tại màn hình chi tiết chi phí dịch vụ bên phải, chọn thanh toán theo tháng hoặc theo năm > Tiếp tục.

7. Màn hình Thông tin thanh toán > Chọn phương thức thanh toán VNPAY.

8. Nhập thông tin thanh toán, bao gồm:

 • Người đại diện.
 • Số điện thoại.
 • Email.
 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ.

9. Nhấn vào Thanh toán > Chọn phương thức thanh toán ở màn hình hiện ra.

10. Màn hình thông báo đơn hàng đã thanh toán thành công.

Mẹo:

Tại màn hình thông báo thanh toán thành công, bạn có thể xem nhanh và tải xuống hóa đơn.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp bạn đang sử dụng gói dùng thử 30 ngày, có thể nhấn vào nút Nâng cấp gói và thực hiện các thao tác tương tự như mua mới.
 • Nếu bạn không lựa chọn nâng cấp lên các gói trả phí sau khi kết thúc 30 ngày dùng thử, thì giải pháp của bạn sẽ bị khóa.
 • Số lượng người dùng của gói Xây dựng ứng dụng không vượt quá số lượng người dùng của gói giải pháp Không gian làm việc số.
 • Chu kỳ thanh toán của gói Xây dựng ứng dụng phải tương đương hoặc thấp hơn gói Không gian làm việc số.
 • Đăng ký thanh toán theo năm sẽ được giảm 20% trên phí dịch vụ.

Thanh toán bộ giải pháp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống.

2. Ở mục Đăng ký & Thanh toán > Gói đăng ký > Nhấn vào Xem bảng giá nằm ở góc phải màn hình.

3. Tại màn hình hiện ra, chọn Tùy chỉnh gói giải pháp.

4. Chọn các gói cho từng giải pháp ở danh sách > Mua gói.

5. Chọn số lượng người dùng.

6. Ở mục Dung lượng mở rộng, tích vào mục bạn muốn thêm vào gói giải pháp:

 • Chọn dung lượng Lưu trữ tài liệu.
 • Chọn số lượng Cleeksy Docs.
 • Chọn số lượng Lượt chạy tự động.
 • Chọn số lượng Bản ghi dữ liệu.

7. Tại màn hình chi tiết chi phí dịch vụ bên phải, nhấn vào Tiếp tục.

8. Màn hình Thông tin thanh toán > Chọn phương thức thanh toán VNPAY > Chọn Thanh toán một lần hoặc Thanh toán tự động gia hạn.

9. Nhập thông tin thanh toán, bao gồm:

 • Người đại diện.
 • Số điện thoại.
 • Email.
 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ.

10. Nhấn vào Thanh toán > Chọn phương thức thanh toán ở màn hình hiện ra.

11. Màn hình thông báo đơn hàng đã thanh toán thành công.

Mẹo:

Tại màn hình thông báo thanh toán thành công, bạn có thể xem nhanh và tải xuống hóa đơn.

Lưu ý:

 • Mua trọn bộ giảm pháp sẽ được giảm thêm 10% trên tổng phí dịch vụ.
 • Khi mua bộ 3 gói giải pháp chỉ được chọn chu kỳ thanh toán theo năm.
 • Bạn không thể chọn gói thấp hơn gói đang sử dụng khi mua trọn bộ giải pháp.
 • Số lượng người dùng của gói Quy trình vận hành phải bằng số lượng người dùng của gói Không gian làm việc số.
 • Số lượng người dùng của gói Xây dựng ứng dụng không được vượt quá số lượng người dùng của gói Không gian làm việc số.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể chọn chu kỳ thanh toán

 • Bạn không thể chọn chu kỳ thanh toán của gói Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng cao hơn của gói Không gian làm việc số.
  Ví dụ: Gói giải pháp Không gian làm việc số đang có chu kỳ thanh toán theo tháng, bạn không thể chọn chu kỳ thanh toán theo năm cho gói Quy trình vận hành.
 • Khi mua 3 bộ giải pháp cùng 1 lần, bạn không thể chọn chu kỳ thanh toán theo tháng.

Không thể thay đổi số lượng người dùng

 • Số lượng người dùng của gói Quy trình vận hành tương đương với số lượng người dùng của gói Không gian làm việc số.
 • Số lượng người dùng của gói Xây dựng ứng dụng không được vượt quá số lượng người dùng của gói Không gian làm việc số.
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!