Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Giải phóng dung lượng

1. Ở góc phải màn hình, chọn ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Quản lý dung lượng.

2. Tại vùng Dọn dẹp dữ liệu > Giải phóng dung lượng > Chọn loại dung lượng mở rộng:

  • Cleeksy Docs.
  • Bản ghi dữ liệu.
  • Tài liệu lưu trữ.

3. Chọn kho tài liệu > Nhấn vào bên cạnh mục có chứa dữ liệu muốn xóa > Xóa trống.

4. Chọn Tôi hiểu rằng các mục bị xóa sẽ không khôi phục được > Xóa vĩnh viễn để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Bạn có thể xóa toàn bộ dữ liệu của dung lượng mở rộng ở mỗi kho tài liệu, bằng cách nhấn vào Chọn tất cả Cleeksy Docs/Bản ghi dữ liệu/Tài liệu lưu trữ.

Lưu ý:

Những dữ liệu đã xóa sẽ không khôi phục lại được.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!