Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Hủy gói đã đăng ký

Hủy gói giải pháp đã đăng ký

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập dữ liệu doanh nghiệp > Đăng ký & Thanh toán.

2. Di chuột đến gói giải pháp muốn hủy > > Hủy đăng ký > Thực hiện câu hỏi khảo sát > Tiếp tục hủy.

3. Kiểm tra các tính năng và dung lượng sẽ thay đổi > Tích vào ô Tôi xác nhận hủy đăng ký và không thể truy cập các tính năng nâng cao khi kết thúc chu kỳ thanh toán > Tiếp tục hủy.

4. Ở màn hình tiếp theo hiện ra > Hủy đăng ký > Nhấn Tiếp tục để hoàn thành thao tác.

Gói giải pháp của bạn sẽ được hủy vào chu kỳ tiếp theo.

Lưu ý:

  • Trước khi gói giải pháp bị hủy, người dùng có thể kích hoạt lại gói giải pháp. Các thông tin của gói giải pháp sẽ không bị mất đi.
  • Mức phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại khi bạn hủy gói giải pháp ở giữa chu kỳ thanh toán. Hãy cân nhắc và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện thay đổi.
  • Bạn có thể tiếp tục sử dụng gói giải pháp cho đến ngày cuối cùng của chu kỳ thanh toán.
  • Tài khoản của bạn mặc định chuyển về gói Free khi bạn hủy gói trả phí của giải pháp Không gian làm việc số.
  • Gói giải pháp Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng cũng sẽ bị hủy nếu bạn hủy giải pháp Không gian làm việc số.
  • Dữ liệu của bạn trên hệ thống sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 90 ngày kể từ ngày hủy gói giải pháp.

Hủy dung lượng mở rộng đã mua thêm

1. Chọn ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập dữ liệu doanh nghiệp.

2. Vào mục Quản lý dung lượng, di chuột vào dung lượng mở rộng muốn hủy > > Hủy đăng ký.

3. Kiểm tra thông tin ở màn hình hiện ra, chọn Hủy đăng ký > Nhấn vào Tiếp tục để hoàn thành thao tác.

Dung lượng mở rộng của bạn sẽ được hủy vào chu kỳ tiếp theo.

Lưu ý:

Sau 7 ngày kể từ ngày bạn hủy thành công gói dịch vụ, những dung lượng mở rộng vượt mức sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống theo thứ tự từ cũ đến mới nhất.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!