Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Mua thêm người dùng cho gói giải pháp

Mua thêm người dùng

1. Chọn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Đăng ký & Thanh toán.

2. Ở mục Gói đăng ký, chọn giải pháp bạn muốn mua thêm người dùng > Mua thêm người dùng.

3. Nhập số lượng người dùng.

4. Kiểm tra thông tin chi tiết về số lượng người dùng mới, chi phí thay đổi và tổng số tiền thanh toán > Chọn Tiếp tục.

5. Màn hình Thông tin thanh toán > Chọn phương thức thanh toán VNPAY.

6. Kiểm tra hoặc chỉnh sửa lại thông tin thanh toán > Thanh toán > Chọn phương thức thanh toán ở màn hình hiện ra.

7. Màn hình thông báo đơn hàng đã thanh toán thành công.

Số lượng người dùng sẽ được cập nhật ngay sau khi bạn thanh toán thành công.

Lưu ý:

  • Bạn không thể giảm số lượng người dùng trong chu kỳ thanh toán của gói giải pháp.
  • Phí tăng thêm sẽ được tính toán kể từ ngày bạn bắt đầu thực hiện thao tác tăng thêm.
  • Nếu bạn đang sử dụng 2 gói giải pháp Không gian làm việc sốQuy trình vận hành, khi mua thêm người dùng sẽ được tính cho cả 2 gói.
  • Ở chu kỳ thanh toán tiếp theo, hệ thống sẽ tự động tính phí trên số lượng người dùng đang hoạt động ở kỳ này.
    Ví dụ: Ngày 1/1/2023, Doanh nghiệp mua gói Không gian làm việc số với 100 người dùng, chu kỳ thanh toán theo năm. Đến ngày 31/12/2023, doanh nghiệp chỉ mới kích hoạt 90/100 người dùng. Vào ngày 1/1/2024, hệ thống sẽ gia hạn gói Không gian làm việc số của doanh nghiệp với 90 người dùng đã kích hoạt. 

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể mua thêm người dùng

Bạn không thể mua thêm người dùng cho các gói giải pháp vì những nguyên nhân sau:

  • Hệ thống không cho phép mua thêm người dùng của gói giải pháp Quy trình vận hành.
  • Người dùng của gói Xây dựng ứng dụng không được vượt quá số lượng người dùng của gói giải pháp Không gian làm việc số.
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!