Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Quản lý thông tin thanh toán và hóa đơn

Quản lý thông tin thanh toán

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng ở góc phải màn hình > Thiết lập hệ thống > Đăng ký & Thanh toán.

2. Tại mục Hóa đơn, ở vùng Thông tin thanh toán > Chỉnh sửa.

3. Bạn có thể xem được thông tin chi tiết, bao gồm:

  • Người đại diện.
  • Số điện thoại.
  • Email.
  • Tên doanh nghiệp.
  • Địa chỉ.

4. Nhập thông tin thanh toán mới > Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Quản lý hóa đơn

1. Chọn ảnh đại diện ở góc phải màn hình > Thiết lập hệ thống.

2. Vào Đăng ký & Thanh toán > Mục Hóa đơn.

3. Danh sách hóa đơn của các gói giải pháp đã đăng ký, bao gồm các thông tin:

4. Di chuột vào hóa đơn > Chọn biểu tượng để tải xuống hóa đơn.

Lưu ý:

Hóa đơn điện tử chỉ được phát hành khi bạn thanh toán thành công gói giải pháp.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!