Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thay đổi chu kỳ thanh toán cho gói giải pháp

Thay đổi chu kỳ thanh toán từ tháng sang năm

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Đăng ký & Thanh toán.

2. Chọn gói giải pháp muốn thay đổi > Thay đổi chu kỳ.

3. Kiểm tra các thông tin chi tiết về chi phí ở chu kỳ mới, chi phí thay đổi và tổng thanh toán > Nhấn vào Tiếp tục.

4. Màn hình Thông tin thanh toán > Chọn phương thức thanh toán VNPAY.

5. Kiểm tra hoặc chỉnh sửa thông tin thanh toán > Nhấn vào Thanh toán > Chọn phương thức thanh toán ở màn hình hiện ra.

6. Màn hình thông báo đơn hàng đã thanh toán thành công.

Chu kỳ mới sẽ được áp dụng ngay lập tức khi thanh toán thành công.

Lưu ý:

  • Chu kỳ thanh toán theo năm sẽ được giảm 20% trên tổng chi phí.
  • Giá trị chênh lệch trong việc thay đổi chu kỳ sẽ được cấn trừ trực tiếp trong kỳ thanh toán này.
  • Để thay đổi chu kỳ thanh toán của gói Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng từ tháng sang năm, bạn cần đăng ký gói Không gian làm việc số với cùng chu kỳ.

Thay đổi chu kỳ thanh toán từ năm sang tháng

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Đăng ký & Thanh toán.

2. Ở mục Gói gia hạn tiếp theo của giải pháp muốn thay đổi chu kỳ thanh toán > Thay đổi chu kỳ

3. Kiểm tra các thông tin chi tiết về chi phí ở chu kỳ mới, chi phí thay đổi và tổng thanh toán > Nhấn vào Xác nhận.

Việc thay đổi chu kỳ thanh toán sẽ được áp dụng vào chu kỳ tiếp theo, thông tin mới sẽ được cập nhật và lưu tại mục Gói gia hạn tiếp theo.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thay đổi chu kỳ thanh toán

Chu kỳ thanh toán của gói Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng phải tương đương hoặc thấp hơn chu kỳ thanh toán của gói Không gian làm việc số.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!