Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thay đổi số lượng bản ghi dữ liệu

Mua thêm bản ghi dữ liệu

1. Chọn vào ảnh đại diện ở góc phải > Thiết lập hệ thống.

2. Vào Quản lý ứng dụng > Tại mục dung lượng của Bản ghi dữ liệu, nhấp vào Mua thêm/Thay đổi.

3. Tại màn hình chi tiết, nhấn > Chọn số lượng bản ghi dữ liệu muốn thêm > Tiếp tục.

4. Xem lại hoặc chỉnh sửa thông tin thanh toán > Thanh toán.

5. Thực hiện thanh toán trên VNPAY > Thông báo thanh toán thành công.

Số bản ghi dữ liệu mua thêm sẽ được áp dụng ngay sau khi thanh toán thành công.

Lưu ý:

  • Để mua hơn 5000 bản ghi dữ liệu, bạn hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ để được tư vấn.
  • Phí tăng thêm sẽ được tính toán kể từ ngày bạn bắt đầu thực hiện thao tác tăng thêm.
  • Bạn không thể mua thêm bản ghi dữ liệu khi đang sử dụng bản Free của giải pháp Không gian làm việc số.

Giảm số lượng bản ghi dữ liệu

1. Nhấn vào ảnh đại diện ở góc phải > Thiết lập hệ thống.

2. Tại Thông tin chung > Quản lý dung lượng, di chuột tới Bản ghi dữ liệu > chọn Thay đổi.

3. Ở màn hình hiện ra, nhấn ở mục Bản ghi dữ liệu > Chọn số lượng bản ghi dữ liệu muốn giảm > Xác nhận.

Số lượng bản ghi dữ liệu mới và chi phí sẽ được áp dụng vào chu kỳ tiếp theo.

Lưu ý:

Sau 7 ngày của chu kỳ thanh toán mới, những bản ghi dữ liệu vượt hạn mức sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống theo thứ tự từ cũ đến mới. Trong thời gian này bạn có thể mua thêm hoặc xóa những dữ liệu vượt mức.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể mua thêm bản ghi dữ liệu

Bạn không thể mua thêm bản ghi dữ liệu nếu đang sử dụng gói Free của giải pháp Không gian làm việc số, nâng cấp gói để mua thêm dung lượng và những tính năng nâng cao khác.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!