Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thay đổi số lượng Cleeksy Docs

Mua thêm Cleeksy Docs

1. Ở góc phải màn hình, nhấp vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống.

2. Vào Quản lý dung lượng, di chuột đến mục Cleeksy Docs > Mua thêm/Thay đổi.

3. Tại màn hình chi tiết, nhấn > Chọn số lượng Cleeksy Docs muốn mua thêm > Tiếp tục.

4. Chọn phương thức thanh toán VNPAY > Kiểm tra lại hoặc chỉnh sửa thông tin thanh toán > Thanh toán.

5. Chọn phương thức thanh toán của VNPAY > Thông báo thanh toán thành công.

Số lượng Cleeksy Docs mua thêm sẽ được áp dụng ngay khi thanh toán thành công.

Lưu ý:

  • Hãy liên hệ tư vấn nếu bạn muốn mua hơn 1000 Cleeksy Docs.
  • Phí tăng thêm sẽ được tính toán kể từ ngày bạn bắt đầu thực hiện thao tác tăng thêm.
  • Bạn không thể mua thêm dung lượng Cleeksy Docs khi đang sử dụng bản Free của giải pháp Không gian làm việc số.

Giảm số lượng Cleeksy Docs

1. Nhấn vào ảnh đại diện ở góc phải > Thiết lập hệ thống.

2. Vào Quản lý dung lượng > Tại vùng Cleeksy Docs, chọn Thay đổi.

3. Tại màn hình chi tiết, nhấn > Chọn số lượng Cleeksy Docs muốn thay đổi > Xác nhận.

Số lượng Cleeksy Docs mới và chi phí sẽ được áp dụng ở chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Lưu ý: 

Sau 7 ngày của chu kỳ thanh toán mới, những dung lượng Cleeksy Docs vượt mức sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống theo thứ tự từ cũ đến mới nhất. Trong thời gian này bạn có thể mua thêm hoặc xóa những dữ liệu vượt mức.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể mua thêm Cleeksy Docs

Bạn không thể mua thêm Cleeksy Docs nếu đang sử dụng gói Free của giải pháp Không gian làm việc sốnâng cấp gói để mua thêm dung lượng và những tính năng nâng cao khác.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!