Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Theo dõi các gói giải pháp đã đăng ký

Xem danh sách các gói giải pháp đã đăng ký

1. Chọn ảnh đại diện ở góc phải > Thiết lập hệ thống.

2. Truy cập vào Đăng ký & Thanh toán > Chọn mục Gói đăng ký.

3. Tại đây bạn có thể xem danh sách các gói giải pháp đã đăng ký, bao gồm các giải pháp đang hoạt động, đã hủy.

4. Ở mỗi gói giải pháp bạn có thể xem thông tin chi tiết:

  • Số lượng người dùng đã mua và đã kích hoạt.
  • Chu kỳ thanh toán và thời hạn sử dụng.
  • Gói gia hạn tiếp theo.

Xem chi tiết dung lượng mở rộng đã mua

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng ở góc phải > Thiết lập hệ thống.

2. Tại mục Quản lý dung lượng bạn có thể xem chi tiết các dung lượng mở rộng đang sử dụng, bao gồm:

  • Dung dượng mở rộng đã sử dụng.
  • Xem gói gia hạn tiếp theo, bằng cách di chuột đến dung lượng mở rộng > Xem gói gia hạn.

Lưu ý:

Dung lượng được cộng dồn từ tất cả các gói giải pháp và không tính trên từng người dùng.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!