Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Quản lý Không gian làm việc của tôi

Quản lý hộp thư

Tất cả các hoạt động liên quan đến công việc được gửi thông báo và tổ chức trong Không gian làm việc của tôi, mục Hộp thư, và phân thành 2 loại:

  • Thông báo chính – là thông báo liên quan trực tiếp đến bạn và cần bạn xử lý (ai đó giao cho bạn một công việc, ai đó nhắc đến bạn trong một công việc, ai đó trả lời một bình luận của bạn).
  • Thông báo phụ – là những thông báo liên quan đến công việc bạn cần nắm thông tin nhưng không trực tiếp xử lý.

Cài đặt thông báo để tùy chỉnh thiết lập kênh nhận thông báo và các loại thông báo muốn nhận, chủ động theo dõi hoạt động công việc.

Bạn có thể xem và tổ chức công việc đầu ngày, xử lý nhanh bằng các thao tác trực tiếp với mỗi loại thông báo như: xem chi tiết công việc, thêm nhắc hẹn, trả lời bình luận, phê duyệt, v.v…

Hội thoại

Để nâng cao sự tập trung và hiệu quả trong giao tiếp, bạn có thể nhanh chóng tạo các cuộc hội thoại theo chủ đề với các thành viên khác trong công ty và quản lý hội thoại ngay chính tại Không gian làm việc của mình.

Sau khi tạo mới hội thoại, bắt đầu quản lý hội thoại của bạn bằng cách:

  • Thêm và quản lý danh sách thành viên.
  • Chỉnh sửa tên hội thoại giúp dễ theo dõi.
  • Xem, trao đổi thông tin, trả lời hội thoại.

Quản lý đơn từ của tôi

Tất cả đơn từ của bạn và liên quan đến bạn được quản lý tập trung tại Không gian làm việc.

Bạn có thể dễ dàng gửi yêu cầu phê duyệt đơn từ trực tuyến đến các bên liên quan một cách nhanh chóng. Trao đổi, thảo luận và theo dõi đơn đã gửi với tính năng xem và lọc đơn.

Trường hợp là người phê duyệt, bạn có thể phê duyệt và xử lý các công việc phát sinh trên đơn:

Thêm người phụ trách, người cộng tác.

Mẹo:

Bạn có thể tạo mới và thiết lập đơn từ theo mục đích sử dụng, nhu cầu vận hành của công ty.

 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!