Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm công việc và cộng tác

Với Cleeksy, mọi mục tiêu của doanh nghiệp đều bắt đầu từ công việc. Sau khi tạo dự án, bạn có thể thêm các công việc cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu dự án.

Một công việc có thể được thêm vào nhiều dự án khác nhau.

Thêm công việc

Thêm và đặt tên công việc cụ thể dựa trên hành động, mục tiêu để nắm bắt nhanh chóng những gì cần làm.

Tạo danh sách công việc và gán người cộng tác

Với những công việc lớn, tạo danh sách công việc bằng cách liệt kê các việc cần làm, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Nhờ vậy, người phụ trách công việc có thể nắm bắt được các đầu việc để hoàn thành công việc hiệu quả hơn.

Nhằm phân bổ công việc đến từng người và rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên trong quá trình thực thi công việc, thêm người phụ tráchđặt thời hạn hoàn thành cho mỗi công việc.

Khi thêm công việc, hệ thống mặc định hiển thị người tạo công việc là Người phụ trách công việc. Bạn có thể thay đổi hoặc xóa người phụ trách công việc.

Tạo danh sách kiểm tra

Để đảm bảo chất lượng thực thi mỗi công việc, tạo danh sách kiểm tra với các tiêu chí đánh giá tương ứng từng đầu việc. Từ đó, giúp người quản lý dự án và người thực thi công việc dễ dàng theo dõi hiệu quả công việc.

Cộng tác và trao đổi trong công việc

Trường hợp cần phối hợp thực hiện công việc với những thành viên khác, bạn hoàn toàn có thể thêm người cộng tác cho công việc để mọi người có thể cập nhật tiến độ thực hiện kịp thời.

Người phụ trách và những người cộng tác liên quan đến công việc có thể chia sẻ, bình luận, trao đổi thông tin với nhau trong quá trình thực thi công việc.

Ngoài ra, trên mỗi công việc, bạn còn có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau:

  • Chỉnh sửa thông tin công việc
  • Đính kèm tệp hoặc tài liệu liên quan
  • Thêm và quản lý dữ liệu
  • Các tính năng nâng cao khác: thêm công việc phụ thuộc, thêm công việc vào quy trình, thêm phê duyệt.
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!