Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thu thập dữ liệu với biểu mẫu

Biểu mẫu giúp chuẩn hoá hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu trong toàn tổ chức, đảm bảo không bỏ sót các thông tin cần thiết cho công việc. Doanh nghiệp có thể sử dụng biểu mẫu tuỳ chỉnh để thu thập dữ liệu vận hành, dữ liệu kinh doanh, ý kiến khách hàng, hay bất kỳ loại dữ liệu nghiệp vụ đặc biệt nào.

Tạo mới biểu mẫu và bắt đầu thêm dạng dữ liệu cần thu thập của biểu mẫu. Thông tin dữ liệu có thể ở dạng số, văn bản và các dạng thông tin khác.

Bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa thông tin và trạng thái biểu mẫu đã tạo, kể cả xóa biểu mẫu khi không còn cần thiết.

Các biểu mẫu được chia sẻ giúp thu thập thông tin một cách linh hoạt và hiệu quả.

Dữ liệu thu thập được từ biểu mẫu sẽ được lưu trữ ở mục Bản ghi của dự án, bạn có thể xem, sửa, xóa chi tiết dữ liệu khi cần. Dữ liệu đã thu thập sẽ không bị ảnh hưởng khi bạn sửa, xóa biểu mẫu.

 

 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!