Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Cấu trúc sản phẩm

Tổ chức

Cấp cao nhất trong cấu trúc phân cấp của Cleeksy là tổ chức. Tất cả các dự án, công việc, quy trình, biểu mẫu phải được tạo ở một trong các tổ chức của bạn.

Mọi thành viên trong cùng một tổ chức có thể cộng tác, trao đổi, tương tác với nhau trong quá trình thực thi công việc.

Trong một tổ chức, bạn có thể chọn thêm các dự án và gắn thẻ hoặc phân nhóm để phân loại công việc của mình tốt hơn.

Dự án

Dự án là nơi tổ chức, sắp xếp tập trung công việc và lên kế hoạch cho toàn bộ các nhiệm vụ, công việc liên quan, hướng đến mục tiêu chung.

Bạn có thể trực quan hóa dự án trên các chế độ xem theo dạng Kanban, Danh sách, Lịch hoặc Lịch trình và chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ này bất kỳ lúc nào.

Công việc

Với Cleeksy, mọi mục tiêu của doanh nghiệp đều bắt đầu từ công việc. Sau khi tạo dự án, bạn có thể thêm các công việc cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu dự án.

Một công việc có thể được thêm vào nhiều dự án khác nhau.

Mỗi công việc đều thuộc ít nhất một dự án và làm rõ ai chịu trách nhiệm về việc gì vào thời gian nào. Trên mỗi công việc, có thể chia sẻ, lưu trữ thông tin bằng tệp đính kèm, ghi chú, biểu mẫu, v.v…

Chi tiết các đầu việc cần làm để hoàn thành một công việc lớn được liệt kê tại danh sách thực thi công việc. Ngoài ra, đảm bảo chất lượng thực thi công việc bằng cách tạo danh sách kiểm tra với các tiêu chí đánh giá cụ thể.

Biểu mẫu

Biểu mẫu giúp chuẩn hoá hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu trong toàn tổ chức, đảm bảo không bỏ sót các thông tin cần thiết cho công việc.

Doanh nghiệp có thể sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh để thu thập dữ liệu vận hành, dữ liệu kinh doanh, ý kiến khách hàng, hay bất kỳ loại dữ liệu nghiệp vụ đặc biệt nào.

Quy trình

Quy trình là trình tự thực hiện các hoạt động, công việc theo các bước, đáp ứng mục tiêu cụ thể. Ở mỗi bước thực hiện có hướng dẫn thực thi và có thể chia sẻ thông tin dữ liệu.

Vận hành theo quy trình giúp bạn kiểm soát phạm vi chất lượng của công việc, tối ưu hiệu suất và giảm lãng phí từ các hoạt động sai sót, dư thừa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!