Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thuật ngữ

B

Bản ghi

Bản ghi (record) tại Cleeksy là đơn vị chỉ khối lượng dữ liệu thu thập được sau khi biểu mẫu được hoàn thành. Một bản ghi của một biểu mẫu được tính khi được hoàn thành bởi một người dùng sau một lần gửi đi.

Biểu mẫu

Cleeksy cung cấp công cụ cho phép người quản lý dự án tạo các biểu mẫu (form), phục vụ việc thu thập dữ liệu cho công việc. Tùy theo nhu cầu, người quản lý có thể linh hoạt chọn các thiết lập cần thiết để tạo và chia sẻ biểu mẫu, giúp tổ chức thông tin một cách cấu trúc và tiện lợi, đồng bộ việc thu thập và chia sẻ dữ liệu.

Tìm hiểu thêm các tình huống cần thiết lập Biểu mẫu trong doanh nghiệp.

Bước trong quy trình

Các bước trong quy trình là các hoạt động hoặc công việc cụ thể được thực hiện theo một trình tự nhất định để hoàn thành mục tiêu của quy trình đó. Tại bước trong quy trình, người dùng thực hiện thêm một trong các loại như: Công việc, Quy trình con, Quy trình liên kết, Điểm quyết định rẽ nhánh, Điểm quyết định song song.

 

C

Cấp phép

Cấp phép (license) là việc cung cấp cho người dùng quyền truy cập các giải pháp của hệ thống Cleeksy, bao gồm: Không gian làm việc số, Quy trình vận hành và Xây dựng ứng dụng, với các quyền lợi, điều kiện và phạm vi sử dụng tùy theo từng gói dịch vụ. Hoạt động cấp phép là một hình thức giúp hệ thống Cleeksy thiết lập bảo mật nhiều lớp.

Cấu trúc doanh nghiệp

Đây là tính năng giúp người quản lý doanh nghiệp có thể tổ chức các nhóm người dùng theo cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp. Cấu trúc doanh nghiệp hỗ trợ việc xác định vai trò và trách nhiệm của từng thành viên, từ đó việc chia sẻ công việc và quản lý sẽ rõ ràng và nhanh chóng.

Chế độ hiển thị Bản ghi

Chế độ hiển thị Bản ghi liệt kê tất cả dữ liệu thu thập từ biểu mẫu của dự án hoặc ứng dụng ở dạng bảng. Các cột tương ứng với 1 trường thông tin cụ thể trong bản ghi. Người dùng có thể dễ dàng tổng hợp, xử lý và quản lý bản ghi một cách tập trung và hiệu quả.

Chế độ hiển thị Danh sách

Chế độ hiển thị Danh sách liệt kê công việc trong dự án ở dạng danh sách theo chiều dọc. Tại đây, người dùng dễ dàng quản lý khối lượng công việc và đảm bảo không sót việc.

Chế độ hiển thị Kanban

Chế độ hiển thị Kanban liệt kê công việc trong dự án ở dạng bảng, chia dự án thành các cột và các thẻ. Các cột đại diện cho các giai đoạn triển khai và các thẻ là các công việc trong dự án. Kanban giúp người dùng tối ưu hoá quy trình quản lý dự án, theo dõi tiến độ của công việc một cách trực quan.

Chế độ hiển thị Lịch

Chế độ hiển thị Lịch liệt kê các công việc có thời hạn trong dự án theo ngày, tuần và tháng. Người dùng có thể xem được tổng quan về số lượng và thời hạn công việc tại từng khung thời gian một cách đầy đủ và rõ ràng.

Chế độ hiển thị Lịch trình

Chế độ hiển thị Lịch trình cho người dùng bức tranh toàn cảnh dự án theo dòng thời gian, qua đó định vị được thời hạn và tiến độ các công việc, mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, cột mốc quan trọng và thời hạn của dự án.

Chế độ hiển thị Tài liệu

Chế độ hiển thị Tài liệu tập hợp tất cả các Tệp đính kèmCleeksy Docs của dự án hoặc ứng dụng.

Chế độ hiển thị Thống kê

Chế độ hiển thị Thống kê tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau trong hệ thống dưới dạng biểu đồ, như: Biểu đồ số, biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn và biểu đồ miền tùy theo từng chỉ sổ tùy theo mục đích của người dùng. Tại đây, người dùng có thể tập trung theo dõi và phân tích dữ liệu một cách rõ ràng tại 1 nơi, giúp ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt hơn.

Chế độ hiển thị Tổng quan

Chế độ hiển thị Tổng quan cho người dùng cái nhìn toàn cảnh về về mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch và tiến độ dự án. Hỗ trợ các thành viên trong dự án hiểu rõ và nắm được những cột mốc quan trọng khi triển khai.

Chu kỳ

Tại Cleeksy, người quản lý dự án có thể quản lý dự án bằng chu kỳ (Sprint) theo phương pháp Agile, bằng cách chia nhỏ dự án thành các khoảng thời gian triển khai ngắn, kéo dài từ 1 đến 4 tuần. Quản trị viên dự án có thể lập kế hoạch và phân bổ công việc vào các chu kỳ, điều phối nhóm dự án hoàn thành dứt điểm công việc từng chu kỳ. Kết quả tại cuối mỗi chu kỳ sẽ tạo động lực cho toàn bộ thành viên dự án tiếp tục hoàn thành các chu kỳ tiếp theo.

Đọc thêm Quản lý chu kỳ dự án để biết những lĩnh vực nào có thể áp dụng cách quản lý này và cách thức triển khai.

Cleeksy Docs

Cleeksy Docs là trình nhập liệu và xử lý văn bản trực tuyến của Cleeksy. Cleeksy Docs phục vụ cho việc lưu trữ tài liệu của doanh nghiệp hoặc có thể được đính kèm vào công việc thực thi và mẫu kiểm tra như một tài liệu hướng dẫn.

Công việc

Công việc trong Cleeksy được định nghĩa là một nhiệm vụ hoặc 1 tác vụ cần phải hoàn thành để đạt được mục tiêu của một dự án. Thông thường, mỗi công việc sẽ được chia nhỏ thành các công việc thực thi.

Công việc cần làm

Là danh sách tất cả các công việc thực thidanh sách kiểm tra cần phải hoàn thành để hoàn thành công việc trong dự án.

Công việc liên quan

Đây được hiểu là tập hợp các công việc đóng góp vào sự hoàn thành của cột mốc dự án.

Công việc phụ thuộc

Là danh sách các công việc có sự liên kết với nhau, bao gồm: Công việc đang chờ, Công việc đang chặnCông việc liên quan.

Công việc thực thi

Công việc thực thi là danh sách các đầu việc con hoặc các bước cụ thể, cần được hoàn thành để thực hiện công việc lớn. Công việc thực thi giúp việc triển khai và theo dõi tiến độ công việc lớn dễ dàng hơn.

Cổng yêu cầu

Cổng yêu cầu là không gian tập hợp các biểu mẫu công khai khác nhau, hỗ trợ thu thập dữ liệu với số lượng lớn bên trong nội bộ hoặc bên ngoài doanh nghiệp.

Cổng yêu cầu là 1 trong 2 cách thức thiết lập nguồn dữ liệu đầu vào của Ứng dụng tùy chỉnh. Tham khảo Nguồn dữ liệu đầu vào để hiểu rõ hơn về việc áp dụng cách thức thu thập này.

Cột mốc

Cột mốc là các mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án được thiết lập dựa trên mục tiêu tổng quát. Đây thường là một sản phẩm cụ thể, sự kiện, thành tựu hoặc mục tiêu trong dự án, được sử dụng để đo lường tiến độ và tiến bộ của dự án. Cột mốc trong hệ thống Cleeksy được xem như một loại công việc và có thể bao gồm các công việc liên quan, đóng góp vào sự hoàn thành của công việc cột mốc.

Tham khảo Quản lý cột mốc dự án để hiểu rõ vì sao cần thiết lập các cột mốc trong quy trình quản lý dự án.

 

D

Danh sách kiểm tra

Danh sách kiểm tra bao gồm các đầu mục cần kiểm tra sau khi thực hiện công việc để đảm bảo chất lượng công việc, hạn chế tình trạng thiếu sót.

Danh sách quan tâm

Danh sách quan tâm (watchlist) là công cụ cho phép người dùng đưa các công việc quan trọng hoặc cần ưu tiên xem và xử lý nhanh vào một danh sách. Danh sách này luôn được neo ở góc phải bên dưới màn hình, giúp người dùng truy cập bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, để phân loại công việc theo mục đích, người dùng có thể tạo các mục quan tâm khác nhau. Sau khi thêm công việc vào các mục trong danh sách quan tâm, người dùng dễ dàng kiểm tra và truy cập để xử lý công việc.

Dự án

Dự án là một tập hợp các công việc trong tổ chức, nhằm hoàn thành một mục tiêu xác định. Tại Cleeksy, dự án tổ chức các công việc trong các chế độ hiển thị như Kanban, Danh sách, Lịch, Lịch trình. Người dùng có thể tạo các giai đoạn đại diện cho tiến độ của công việc và phân bổ công việc vào các giai đoạn tương ứng bằng các thao tác giao, nhận, triển khai công việc.

Dung lượng

Với mỗi giải pháp và gói dịch vụ, người dùng sẽ được cung cấp các hạn mức dung lượng khác nhau để sử dụng, bao gồm: số lượng tài liệu được lưu trữ, số lượng Cleeksy Docs, số lượt chạy tự động, số lượng bản ghi biểu mẫu, và lịch sử hoạt động ở dự án và công việc.

Đọc Quản lý dung lượng để nắm được cách sử dụng từng loại dung lượng trong Cleeksy.

Đang chặn

Mục Đang chặn hiển thị danh sách tất cả các công việc chờ công việc đó hoàn thành.

Đang đợi

Mục Đang đợi hiển thị danh sách tất cả các công việc chặn công việc đó hoàn thành.

Điểm quyết định rẽ nhánh

Điểm quyết định rẽ nhánh chia bước trong quy trình thành nhiều hướng thực hiện. Khi thoả mãn điều kiện đã thiết lập sẵn ở bước trước đó, điểm quyết định rẽ nhánh sẽ chọn thực hiện chỉ một trong số các nhánh.

Điểm quyết định song song

Điểm quyết định này xác định các bước hoạt động cần được thực hiện song song, không có sự chờ đợi hoặc phụ thuộc vào các bước khác, giúp gia tăng tốc độ thực hiện quy trình.

Đơn vị kinh doanh

Đơn vị kinh doanh (business unit – BU) được định nghĩa là đơn vị, cơ sở thuộc doanh nghiệp. Đơn vị kinh doanh có thể hiểu là công ty con hoặc chi nhánh của doanh nghiệp và hoạt động độc lập với doanh nghiệp.

 

G

Ghim

Ghim (pin) hỗ trợ người dùng cố định một thông báo quan trọng hoặc cần ưu tiên xử lý lên đầu danh sách thông báo để dễ dàng truy cập và theo dõi sau này.

Giải pháp Không gian làm việc số

Đây là giải pháp khởi động của hệ thống Cleeksy. Để sử dụng các giải pháp nâng cao khác, khách hàng cần sử dụng tối thiểu giải pháp Không gian làm việc số. Giải pháp này cung cấp công cụ giúp tối ưu việc tổ chức, giao, nhận công việc và tăng cường cộng tác trong dự án, từ đó nâng cao hiệu suất quản lý, thực thi và kiểm soát chất lượng dự án. Đối với từng thành viên trong doanh nghiệp, sử dụng Không gian làm việc số giúp tối ưu giao tiếp, theo dõi hiệu suất cá nhân, quản lý tài liệu và dữ liệu tập trung.

Giải pháp Quy trình vận hành

Quy trình vận hành là giải pháp nâng cao của hệ thống Cleeksy giúp giải quyết bài toán tối ưu các quy trình liên phòng ban, giúp ổn định chất lượng các công việc đặc thù.
Để sử dụng giải pháp này, khách hàng cần sử dụng tối thiểu giải pháp Không gian làm việc số.

Giải pháp Xây dựng ứng dụng

Giải pháp Xây dựng ứng dụng là giải pháp nâng cao cho phép khách hàng có thể xây dựng mới các ứng dụng theo đặc thù nghiệp vụ của doanh nghiệp mình mà không cần kiến thức về lập trình, ví dụ: Tuyển dụng, Quản lý kho, Chăm sóc khách hàng, v.v… Để sử dụng giải pháp này, khách hàng cần sử dụng tối thiểu giải pháp Không gian làm việc số.

Giai đoạn

Giai đoạn được thể hiện bằng các cột tại chế độ hiển thị Kanban. Bằng cách theo dõi khối lượng công việc tại các giai đoạn, người quản lý dự án có thể nhanh chóng nắm được tiến độ dự án của mình ở cấp độ tổng quát.

Giao phụ trách xử lý

Gói dịch vụ

Mỗi giải pháp được thiết kế với nhiều gói dịch vụ khác nhau, từ thấp đến cao, phù hợp với quy mô và nhu cầu sử dụng khác nhau của từng doanh nghiệp. Một số gói dịch vụ tại các giải pháp của Cleeksy bao gồm các tính năng và dung lượng khác nhau như: Free, Starter, Standard, Premium.

 

H

Hội thoại cho biểu mẫu

Thiết lập hội thoại cho biểu mẫu cho phép người phụ trách bản ghi và người nhập liệu bản ghi có thể trao đổi, thảo luận liên quan đến dữ liệu biểu mẫu.

Hộp thư

Hộp thư là nơi tập hợp các cập nhật mới nhất liên quan đến công việc, bản ghi, hệ thống và bạn đang phụ trách và cộng tác. Thông báo sẽ được nhóm theo mốc thời gian và từng hoạt động theo thứ tự từ mới đến cũ nhất.

K

Không gian của tôi

Không gian của tôi là không gian tập trung, trực quan để xử lý tất cả các hoạt động cá nhân, nơi người dùng nhận thông báo, triển khai, quản lý công việc, đồng thời quản lý dữ liệu và tài liệu của cá nhân người dùng trong doanh nghiệp.

 

L

Làn quy trình

Cleeksy sử dụng sơ đồ phân làn (swimlane diagram) để mô hình hóa biểu đồ quy trình trong doanh nghiệp. Mỗi sơ đồ quy trình bao gồm nhiều làn quy trình, mỗi làn đại diện cho các bên tham gia vào quy trình, như phòng ban, đơn vị, đội nhóm. Thiết kế làn quy trình giúp xác định rõ nhiệm vụ và hoạt động của từng bên tham gia trên sơ đồ quy trình.

Xem thêm các lợi ích đáng kể việc tổ chức Làn quy trình trong việc trực quan hoá quy trình doanh nghiệp.

Lịch sử phiên bản biểu mẫu

Lịch sử phiên bản biểu mẫu là một tính năng cho phép người dùng lưu trữ và truy cập các phiên bản trước của những biểu mẫu được chỉnh sửa. Nó cung cấp khả năng xem xét và so sánh các thay đổi của biểu mẫu đã được thực hiện trong quá khứ.

Loại công việc

Loại công việc là tính năng cho phép người dùng có thể phân loại công việc ở cấp độ chi tiết, ví dụ như Loại công việc thiết kế, Loại công việc sản xuất nội dung, Loại công việc sự kiện… Tương ứng với mỗi loại công việc, người dùng có thể tạo các trường thông tin dành riêng cho loại công việc này, qua đó cung cấp thông tin bối cảnh tốt hơn cho các thành viên trong dự án nắm bắt và giải quyết công việc.

Bạn có thể tìm hiểu cách áp dụng Loại công việc vào thực tế doanh nghiệp tại đây.

Loại người dùng

Loại người dùng hỗ trợ phân loại người dùng khác nhau trong hệ thống. Mỗi loại người dùng sẽ có các có đặc điểm, quyền hạn và mục đích sử dụng khác nhau trong hệ thống.

Luồng công việc

Luồng công việc là quy tắc di chuyển của công việc trong dự án. Tại Cleeksy, luồng công việc quyết định công việc được đi từ giai đoạn nào đến giai đoạn nào. Người quản lý dự án có thể tùy biến luồng công việc theo đặc thù công việc trong dự án của mình.

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và hoạt của Luồng công việc ở dự án của bạn như thế nào.

Luồng nghiệp vụ

Luồng nghiệp vụ bao gồm các bước (Nghiệp vụ) được thiết lập sẵn để xử lý 1 bản ghi, được hiển thị theo sơ đồ canvas. Áp dụng luồng nghiệp vụ giúp người dùng theo dõi được mọi hoạt động, đồng thời cung cấp cái nhìn rõ ràng về quy trình xử lý 1 bản ghi được hoàn thành.

Lượt chạy tự động

Với tính năng tự động hóa, một quy tắc tự động sẽ được thiết lập dựa trên các thành phần chính gồm: sự kiện, điều kiện và hành động. Lượt chạy tự động hóa được tính là một lần kích hoạt thành công một hành động hoặc nhóm hành động được thiết lập trong bộ quy tắc tự động này.

 

M

Mẫu công việc

Mẫu công việc là công cụ giúp người dùng tạo sẵn các mẫu chuẩn giúp định rõ yêu cầu, quy trình thực hiện và các tài liệu cần thiết cho các công việc có tính chất lặp đi lặp lại. Nhờ vậy, người dùng tiết kiệm thời gian tạo, giao, nhận công việc, chuẩn hoá công việc mỗi ngày.

Xem thêm cách Mẫu công việc sẽ hoạt động và hỗ trợ dự án của bạn như thế nào.

Mẫu kiểm tra

Người dùng sử dụng mẫu kiểm tra như một mẫu chuẩn của một danh sách các mục tiêu hoặc tiêu chí cần kiểm tra và hoàn thành để đảm bảo một công việc được thực hiện đầy đủ, chính xác. Đây là công cụ hữu ích giúp tiết kiệm thời gian tạo ra những danh sách kiểm tra lặp lại, tiêu chuẩn hóa hoạt động kiểm tra, hạn chế tình trạng sót việc và tăng tính chính xác trong quá trình kiểm tra.

Tham khảo các trường hợp thiết lập một Mẫu kiểm tra hiệu quả tại đây.

Mục kiểm tra

Danh sách kiểm tra bao gồm các mục kiểm tra giúp cụ thể hóa từng danh sách kiểm tra.

Mục đánh dấu

Mục đánh dấu (bookmark) cung cấp cho người dùng công cụ đánh dấu các thông báo, tài liệu quan trọng hoặc cần xử lý sau theo các chủ đề khác nhau, giúp dễ dàng tìm kiếm và truy cập sau này.

 

N

Nghiệp vụ Phê duyệt

Thiết lập nghiệp vụ Phê duyệt trong Luồng nghiệp vụ giúp người quản lý tạo và tùy chỉnh một quy trình phê duyệt bản ghi của biểu mẫu. Quy trình phê duyệt có thể được tạo ra với nhiều bước, nhiều cấp độ phê duyệt. Tính năng này giúp tự động hóa quy trình phê duyệt thông qua các bước chuẩn mà người dùng phải tuân thủ để hoàn tất.

Nghiệp vụ Trạng thái

Nghiệp vụ Trạng thái trong Luồng nghiệp vụ là thông tin cập nhật mới nhất về tình trạng hoặc tiến trình của một bản ghi để người phụ trách bản ghi và người nhập liệu bản ghi theo dõi. Một số trạng thái bản ghi phổ biến như: Đã tiếp nhận, Đã hoàn thành,… giúp việc quản lý tiến độ bản ghi dễ dàng.

Người cộng tác

Người cộng tác là thành viên trong dự án được phân công để cùng tham gia vào việc thực hiện một công việc. Người này không phải là người chịu trách nhiệm chính cho công việc đó nhưng có thể đưa ra các bình luận, nhận thông báo liên quan về công việc hoặc được phân công để thực hiện các hoạt động cụ thể trong công việc.

Người phụ trách

Người phụ trách là thành viên trong dự án được phân công để thực hiện và chịu trách nhiệm cho một công việc.

Nguồn dữ liệu đầu vào

Nguồn dữ liệu đầu vào là một phương thức thu thập dữ liệu cho ứng dụng tuỳ chỉnh thông qua hai cách, gồm Cổng yêu cầuỨng dụng/Dự án liên kết.

Tham khảo Nguồn dữ liệu đầu vào để xem các tình huống thực tiễn cần thiết lập.

Nhóm

Nhóm trực thuộc phòng ban, là tập hợp các thành viên trong cùng phòng ban hoặc trong cùng đơn vị kinh doanh để cùng giải quyết các vấn đề cụ thể hoặc thực hiện các dự án, nhiệm vụ.

 

P

Phòng ban

Phòng ban là một bộ phận trong đơn vị kinh doanh hoặc trong doanh nghiệp được tổ chức và chia sẻ công việc theo chức năng hoặc lĩnh vực công việc cụ thể.

 

Q

Quy trình

Quy trình là tất cả các bước được thiết lập sẵn để hoàn thành một công việc trong dự án. Tại Cleeksy, quy trình hiển thị trực quan theo sơ đồ phân làn (swimlane diagram), gồm các làn quy trình đại diện cho các phòng ban, và các bước đi từ điểm Bắt đầu đến điểm Kết thúc. Áp dụng công việc vào quy trình giúp thực hiện công việc liên phòng ban dễ dàng, triển khai các công việc đặc thù nhất quán, đúng tiêu chuẩn.

Để chuẩn hoá một quy trình trong doanh nghiệp, tham khảo tại Quy trình.

Quy trình con

Quy trình con là một quy trình được lồng ghép trong một bước hoạt động của quy trình lớn. Quy trình con chỉ được tạo và sử dụng một lần tại quy trình lớn, giúp thu gọn quá trình thiết lập quy trình lớn.

Quy trình liên kết

Quy trình liên kết là một quy trình đã được thiết lập sẵn, được thêm vào quy trình lớn như một bước hoạt động. Khác với quy trình con không cho phép tái sử dụng, sử dụng quy trình liên kết giúp tối ưu hoá việc tái sử dụng, giảm thiểu tính phức tạp của quy trình tổng thể.

 

T

Tài liệu đính kèm

Tài liệu đính kèm là tệp tài liệu được tải lên, đính kèm trong công việc, phục vụ cho việc hướng dẫn thực thi công việc chính xác và hiệu quả, hoặc bàn giao kết quả công việc thông qua tài liệu.

Thẻ

Thẻ (hay còn gọi là nhãn) là một cách để phân loại và xác định các công việc trong dự án. Sau khi thêm thẻ vào một công việc, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp công việc theo thẻ tương ứng.

Tiện ích

Tiện ích là những tính năng trên hệ thống Cleeksy mà người dùng dễ dàng thêm vào Trang chủ và tùy chỉnh theo nhu cầu. Những tiện ích này có kích thước nhỏ, giúp tối ưu trong việc hiển thị thông tin và thực hiện công việc 1 cách thuận tiện, mà không cần phải qua nhiều bước truy cập.

Trang chủ

Trang chủ là nơi tập trung, trực quan để xử lý tất cả các hoạt động cá nhân, nơi người dùng triển khai, quản lý  công việc, đồng thời quản lý dữ liệu và tài liệu cá người dùng trong doanh nghiệp dưới dạng các Tiện ích.

Trường dữ liệu liên kết

Trường dữ liệu liên kết là một loại trường thông tin nâng cao trong biểu mẫu. Nó cho phép người thiết lập biểu mẫu kết nối trường thông tin ở biểu mẫu này với dữ liệu tại các ứng dụng hoặc dự án khác.

Tự động hóa

Tự động hóa là quá trình sử dụng các thiết lập tự động để tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp lại, giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu suất của dự án. Tính năng tự động hóa ở Cleeksy cho phép người dùng thiết lập các bộ quy tắc tự động gồm sự kiện, điều kiện và hành động.

Tìm hiểu thêm cách áp dụng Tự động hóa trong thực tế doanh nghiệp.

 

U

Ứng dụng/dự án liên kết

Ứng dụng/dự án liên kết cho phép đồng bộ các dữ liệu có liên quan đến nhau giữa các dự án và ứng dụng trên hệ thống Cleeksy, qua đó hạn chế việc nhập liệu thủ công hoặc tạo ra các dữ liệu lặp lại trên hệ thống.

Ứng dụng mở rộng

Đây là danh sách và không gian quản lý tất cả các Ứng dụng tùy chỉnh đã được xây dựng. Tại không gian này, người dùng sẽ truy cập được toàn bộ các ứng dụng tùy chỉnh mà người quản lý đã chia sẻ với họ.

Ứng dụng tùy chỉnh

Trong hệ thống Cleeksy, ngoài những ứng dụng đã được xây dựng sẵn, người dùng hoàn toàn có thể phát triển ứng dụng của riêng mình bằng Ứng dụng tùy chỉnh. Đây là các ứng dụng được tạo và tùy chỉnh, phục vụ các công việc đặc thù của doanh nghiệp, dự án hoặc đội nhóm. Với ứng dụng tùy chỉnh, doanh nghiệp có thể thu thập dữ liệu 1 cách tập trung, phân luồng xử lý dữ liệu 1 cách linh hoạt, thiết lập tự động hóa và liên kết nguồn dữ liệu khác.

Một số ví dụ thực tiễn bạn có thể sử dụng Ứng dụng tùy chỉnh tại đây.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!