Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thiết lập tài khoản

Tạo tài khoản

Tài khoản Cleeksy cấp quyền truy cập vào Doanh nghiệp và Không gian làm việc để cộng tác với những người dùng Cleeksy khác trong cùng doanh nghiệp. Để bắt đầu với Cleeksy, bạn cần tạo một tài khoản mới. Có 2 tình huống tạo tài khoản Cleeksy như sau: 

1. Được mời tham gia Cleeksy.

2. Tự đăng ký Cleeksy.

Tạo tài khoản bằng cách chấp nhận lời mời

Nếu bạn được mời tham gia Cleeksy, tức là bạn đang được mời vào Không gian làm việc hoặc Doanh nghiệp của người mời, nơi bạn có thể cộng tác trong các dự án với người được mời và đồng nghiệp trong doanh nghiệp.

1. Nhập tên của bạn.

2. Tạo một mật khẩu.

Tạo một tài khoản bằng cách đăng ký

Nếu bạn tự đăng ký tài khoản Cleeksy, hệ thống sẽ giúp bạn tạo Không gian làm việc để bắt đầu. Sau đó, bạn có thể mời những thành viên khác trong công ty tham gia và tạo dự án cũng như nhiệm vụ.

Cài đặt tài khoản

Trường hợp bạn tự tạo tài khoản cho doanh nghiệp của mình, Cleeksy khuyến khích bạn hoàn thiện đầy đủ thông tin công ty như là:

  • Tên doanh nghiệp.
  • Mã số thuế.
  • Lĩnh vực kinh doanh.
  • Website.
  • Email.
  • Địa chỉ liên hệ.
  • V.v..

Những thông tin này sẽ được tự động sử dụng về sau cho các phân hệ Kinh doanh, Kế toán, Nhân sự, v.v..

Mẹo:

Bạn cũng có thể mời thành viên khác vào doanh nghiệp và quản lý, cộng tác công việc tại đây.

 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!