Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thông báo về quyền truy cập dữ liệu của quản trị viên Doanh nghiệp

Thông báo này lưu ý với bạn rằng Tài khoản của bạn liên kết với email được đăng ký và được quản lý bởi Quản trị viên trong Doanh nghiệp.

Điều này có nghĩa là Quản trị viên của bạn có thể truy cập và xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: họ và tên, email) và nội dung công việc, dự án, tài liệu, bản ghi bạn tải lên hệ thống Cleeksy. Quản trị viên của bạn cũng có thể xóa tài khoản của bạn, vô hiệu hóa tài khoản hoặc hạn chế bạn truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với tài khoản này.

Quản trị viên của bạn là người quyết định việc cấp phép cho bạn truy cập vào giải pháp nào trên hệ thống Cleeksy và quyền hạn của bạn đến đâu với dữ liệu tồn tại trên không gian làm việc số của Doanh nghiệp. Quản trị viên cũng có thể hủy cấp phép vào các dịch vụ trên hệ thống bất cứ lúc nào.

Nếu Doanh nghiệp của bạn cấp phép cho bạn truy cập vào các giải pháp do Quản trị viên quản lý, thì việc bạn sử dụng các giải pháp đó chịu sự điều chỉnh theo thỏa thuận Doanh nghiệp của bạn với Cleeksy. Vui lòng liên hệ với Quản trị viên của bạn để nhận bản sao của thỏa thuận này hoặc truy cập vào website https://cleeksy.com/phap-ly/dieu-khoan-dich-vu/.

Bên cạnh đó, Cleeksy cũng công khai Chính sách bảo mật của Cleeksy trên website https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-quyen-rieng-tu/. Chính sách này chi phối cách Cleeksy xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Doanh nghiệp của bạn. Bạn cần đảm bảo rằng Doanh nghiệp của bạn đã nhận được sự cho phép của bạn trong việc xử lý dữ liệu cá nhân (ví dụ: dữ liệu định danh như họ và tên, email) để thực hiện các hoạt động trên hệ thống Cleeksy. Nếu phát sinh bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân nào, vui lòng liên hệ với Quản trị viên của Doanh nghiệp của bạn để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!