Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Các loại vai trò và quyền trong Cleeksy

Các nhóm người dùng trong hệ thống Cleeksy

Hệ thống Cleeksy có 4 nhóm người dùng mặc định với phạm vi, phân quyền khác nhau. Bạn không thể chỉnh sửa và xóa những nhóm người dùng này:

Nhóm người dùng Phân quyền
Quản lý dự án
 • Tạo dự án
 • Yêu cầu tham gia dự án công khai
 • Truy cập dự án riêng tư
Quản lý quy trình
 • Tạo quy trình
 • Truy cập toàn bộ quy trình của doanh nghiệp
 • Quyền công bố quy trình của doanh nghiệp
Quản lý ứng dụng
 • Tạo ứng dụng
 • Truy cập toàn bộ ứng dụng của doanh nghiệp
Cộng tác viên Chỉ được truy cập dự án khi có cấp phép

 

Ngoài ra, bạn có thể tạo nhiều nhóm người dùng khác nhau tùy vào tình hình sử dụng thực tế của doanh nghiệp và phân quyền đến từng giải pháp: Dự án, Quy trình vận hành, Xây dựng ứng dụng.

Lưu ý:

Chỉ Chủ sở hữu doanh nghiệp và những thành viên được phân quyền truy cập vào mục Người dùng mới có thể tạo, sửa, xóa vai trò người dùng của hệ thống.

Các loại người dùng trong hệ thống Cleeksy

Loại người dùng hỗ trợ phân loại người dùng khác nhau trong hệ thống. Bạn có thể cài đặt các tính năng được phép truy cập của loại người dùng để phù hợp với tính chất công việc của từng thành viên trong doanh nghiệp.

Các loại người dùng trong hệ thống:

Loại người dùng Phân quyền
Quản trị hệ thống Được quyền truy cập và chỉnh sửa Thiết lập hệ thống.

 • Thông tin doanh nghiệp.
 • Người dùng.
 • Đăng ký & Thanh toán.
 • Quản lý dung lượng.
Người dùng Không được truy cập vào Thiết lập hệ thống.

 

Lưu ý:

 • Người dùng được mời vào hệ thống có loại người dùng mặc định là Người dùng.
 • Đối với loại người dùng Quản trị hệ thống, bạn có thể chỉnh sửa các tính năng được phép truy cập.

Các loại vai trò và quyền trong dự án

Bạn có thể quản lý thành viên dự án và kiểm soát được thông tin cần chia sẻ với các thành viên trong dự án bằng cách thiết lập quyền truy cập dự án.

Các vai trò đối với 1 người dùng trong dự án:

Vai trò Phân quyền  Phạm vi
Quản trị viên Toàn quyền truy cập, chỉnh sửa thông tin dự án, thiết lập nâng cao.

Lưu ý: Quản trị viên mới có quyền xóa dự án.

Toàn quyền: Có quyền truy cập vào toàn bộ công việc của dự án.
Người chỉnh sửa Có quyền xem thông tin dự án, tạo, sửa, xóa công việc.

Lưu ý:

 • Chỉ được xem các thông tin về các tùy chỉnh nâng cao của dự án.
 • Có quyền thêm, sửa, xóa dữ liệu thu thập từ biểu mẫu.
 • Toàn quyền: Có quyền truy cập vào toàn bộ công việc của dự án.
 • Giới hạn: Chỉ cho phép truy cập vào công việc mà bạn là người phụ trách hoặc đang cộng tác.
Người bình luận Chỉ có quyền xem và bình luận công việc.

Lưu ý: Không thể xem thông tin về các tùy chỉnh nâng cao của dự án.

 • Toàn quyền: Có quyền truy cập vào toàn bộ công việc của dự án.
 • Giới hạn: Chỉ cho phép truy cập vào công việc mà bạn là người phụ trách hoặc đang cộng tác.

 

Lưu ý:

 • Người tạo dự án mặc định có vai trò Quản trị viên.
 • Chỉ vai trò Quản trị viên mới có thể mời và thay đổi vai trò của thành viên trong dự án.
 • Vai trò Quản trị viên có phạm vi mặc định là Toàn quyền.

Các loại vai trò và quyền trong ứng dụng tùy chỉnh

Để có thể quản lý các thành viên trong ứng dụng tùy chỉnh, bạn có thể thiết lập các vai trò và quyền cho mỗi thành viên được mời vào ứng dụng.

Các vai trò đối với 1 người dùng trong ứng dụng tùy chỉnh:

Vai trò Phân quyền  Phạm vi
Quản trị viên Toàn quyền thiết lập nâng cao, chỉnh sửa tất cả thông tin, dữ liệu của ứng dụng. 

Lưu ý: Quản trị viên mới có quyền xóa ứng dụng tùy chỉnh.

Toàn quyền: Có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu ở ứng dụng.
Người chỉnh sửa Có quyền xem thông tin ứng dụng tùy chỉnh, thêm, sửa, xóa bản ghi.

Lưu ý: 

 • Chỉ được xem thông tin về các tính năng nâng cao của ứng dụng.
 • Có quyền thêm, sửa, xóa công việc liên kết với bản ghi.
 • Toàn quyền: Có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu ở ứng dụng.
 • Giới hạn: Chỉ truy cập dữ liệu mà mình phụ trách hoặc cộng tác.
Người bình luận Chỉ có quyền xem và bình luận công việc liên kết với bản ghi của ứng dụng.

Lưu ý: Không thể xem thông tin về các tính năng nâng cao của ứng dụng.

 • Toàn quyền: Có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu ở ứng dụng
 • Giới hạn: Chỉ truy cập dữ liệu mà mình phụ trách hoặc cộng tác.

 

Lưu ý:

Chỉ vai trò Quản trị viên mới có thể mời và thay đổi vai trò của thành viên trong ứng dụng tùy chỉnh.

Các loại vai trò và quyền đối với Cleeksy Docs

Để kiểm soát phân quyền khi chia sẻ Cleeksy Docs, bạn có thể chọn những vai trò sau:

Vai trò Phân quyền
Quản trị viên Toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ Cleeksy Docs đến những thành viên khác trong hệ thống.
Người chỉnh sửa Có quyền chỉnh sửa và di chuyển Cleeksy Docs.
Người xem Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với Cleeksy Docs.

 

Lưu ý:

Người tạo Cleeksy Docs mặc định có vai trò Quản trị viên.

Các loại vai trò và quyền đối với kho tài liệu

Tất cả Cleeksy Docs và tài liệu đính kèm bạn tạo và tải lên hệ thống sẽ được lưu tại mục Tài liệu của tôi ở Không gian làm việc.

Bạn có thể chia sẻ những tài liệu cho thành viên khác trong doanh nghiệp để có thể cộng tác trong công việc một cách hiệu quả hơn. Các thao tác tại Kho tài liệu sẽ phụ thuộc vào quyền được chia sẻ:

Vai trò Phân quyền
Quản trị viên Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ kho tài liệu, thư mục và Cleeksy Docs.
Người chỉnh sửa Có quyền chỉnh sửa và di chuyển thư mục, Cleeksy Docs.
Người xem Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với thư mục, Cleeksy Docs.
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!