Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm và quản lý thành viên vào tài khoản công ty

Mời các thành viên trong nhóm của bạn vào doanh nghiệp để bắt đầu cộng tác trong Cleeksy. Bạn có thể mời và quản lý từng thành viên, linh hoạt thay đổi nhóm người dùng theo tình hình thực tế. Đồng thời, bạn cũng có thể tùy chỉnh quyền của từng thành viên để kiểm soát những phần nào của Cleeksy có thể truy cập.

Mẹo:

Tìm kiếm nhanh người dùng và gộp nhóm xem dưới dạng danh sách với tính năng Lọc và tìm kiếm của Cleeksy.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!