Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Các tính năng hỗ trợ công việc của tôi

Đính kèm và quản lý tài liệu tại công việc

1. Để vào Không gian làm việc của tôi, chọn > Công việc > Mục Công việc.

2. Tại đây, thực hiện Đính kèm và quản lý tài liệu tại Công việc của tôi tương tự như tại Dự án, bao gồm các thao tác:

Thêm dữ liệu và gửi yêu cầu cho công việc

1. Chọn , để vào Không gian làm việc của tôi > Công việc > Mục Công việc.

2. Bạn có thể thực hiện các thao tác tương tự ở Dự án:

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!