Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Cộng tác trên công việc của tôi

Thêm người cộng tác vào công việc của tôi

1. Nhấn vào biểu tượng , chọn Công việc > Mục Công việc.

2. Nhấp vào công việc, ở màn hình chi tiết công việc > Thực hiện Thêm người cộng tác vào công việc.

Xóa người cộng tác khỏi công việc của tôi

1. Nhấn vào > Chọn Công việc > Mục Công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc đã chọn, thực hiện Xóa người cộng tác khỏi công việc.

Thêm, sửa, xóa và trả lời bình luận cho công việc của tôi

1. Chọn biểu tượng , chọn Công việc > Mục Công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc được chọn, bạn có thể thực hiện các thao tác sau với bình luận của công việc:

Thêm phê duyệt công việc của tôi

1. Nhấp vào Không gian làm việc của tôi > Công việc > Mục Công việc.

2. Chọn công việc cần thiết lập phê duyệt công việc, thực hiện tương tự thao tác như Thêm phê duyệt công việc tại Dự án.

Thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc ở công việc của tôi

1. Nhấp vào Không gian làm việc của tôi > Công việc > Mục Công việc.

2. Chọn công việc cần thiết lập phụ thuộc, thực hiện thao tác tương tự như tại Dự án, bao gồm:

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!