Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa công việc của tôi

Tại Không gian làm việc của tôi, chỉ có 2 chế độ hiển thị công việc là KanbanDanh sách.

Thêm công việc của tôi

1. Nhấn vào để vào Không gian làm việc của tôi > Chọn Công việc.

2. Ở mục Công việc, bạn có thể thực hiện thao tác thêm công việc như sau:

Chỉnh sửa thông tin công việc của tôi

1. Để vào Không gian làm việc của tôi, chọn > Công việc > Mục Công việc.

2. Nhấn vào công việc cần chỉnh sửa thông tin, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Thay đổi và xóa người phụ trách công việc của tôi

1. Chọn biểu tượng , tại Không gian làm việc của tôi chọn Công việc > Mục Công việc.

2. Bạn có thể thực hiện các thao tác đối với Người phụ trách của công việc như:

Lưu ý:

Ở danh sách người phụ trách hiện ra, sẽ bao gồm toàn bộ thành viên của hệ thống.

Hoàn thành và hủy hoàn thành công việc của tôi

1. Nhấn vào > Công việc > Mục Công việc.

2. Thực hiện tính năng Hoàn thành công việcHủy hoàn thành công việc tương tự tại Dự án.

Thêm, sửa, xóa việc cần làm

1. Chọn biểu tượng > Chọn Công việcKhông gian làm việc của tôi.

2. Tại mục Công việc, bạn có thể thực hiện Thêm, sửa, xóa việc cần làm của công việc, bao gồm:

Di chuyển công việc của tôi

1. Nhấn vào > Chọn Công việc > Mục Công việc.

2. Tại Không gian làm việc của tôi bạn có thể di chuyển công việc như sau:

Xem danh sách công việc của tôi

1. Để vào Không gian làm việc của tôi, chọn > Công việc.

2. Tại mục Công việc, bạn có thể Xem danh sách công việc ở Kanban hoặc Xem danh sách công việc ở Danh sách.

Xóa công việc của tôi

1. Nhấn vào , chọn Công việc > Mục Công việc.

2. Chọn công việc bạn muốn xóa, thực hiện thao tác Xóa công việc tương tự ở Dự án.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!