Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tùy chỉnh Không gian làm việc của tôi

Thiết lập luồng công việc

1. Nhấn để vào Không gian làm việc của tôi > Chọn Công việc > Mục Công việc > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Luồng công việc, bạn có thể thao tác tương tự ở Dự án:

Thiết lập tự động hóa

1. Nhấn vào > Chọn Công việc > Mục Công việc > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Tự động hóa, bạn có thể thao tác tương tự ở Dự án:

Thiết lập loại công việc

1. Nhấn vào > Chọn Công việc > Mục Công việc > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Loại công việc, bạn có thể thao tác tương tự ở Dự án:

Thiết lập mẫu công việc

1. Nhấn để vào Không gian làm việc của tôi > Chọn Công việc > Mục Công việc > Tùy chỉnh > Mẫu công việc.

2. Bạn có thể thực hiện các thao tác tương tự ở Dự án:

Thiết lập mẫu kiểm tra

1. Nhấn để vào Không gian làm việc của tôi > Chọn Công việc > Mục Công việc > Tùy chỉnh.

2. Bạn có thể thao tác tại mục Mẫu kiểm tra tương tự ở Dự án:

Thiết lập biểu mẫu

1. Để vào Không gian làm việc của tôi, chọn > Công việc > Của tôi > Tùy chỉnh > Biểu mẫu.

2. Bạn có thể thiết lập biểu mẫu tương tự ở Dự án:

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!