Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Xem và xử lý công việc đang theo dõi

Xem danh sách công việc đang theo dõi

1. Chọn biểu tượng Không gian của tôi, chọn Công việc > Mục Công việc.

2. Nhấn vào > Tại đây sẽ hiển thị tất cả công việc bạn đang là Người cộng tác dưới dạng Danh sách.

1. Chọn home mobile, ở mục Công việc của tôi > Đi đến công việc.

2. Nhấn vào Danh sách > chọn mục Đang theo dõi.

2. Màn hình hiển thị tất cả công việc bạn đang là Người cộng tác ở chế độ hiển thị Danh sách.

Xử lý công việc đang theo dõi

Chỉnh sửa thông tin công việc đang theo dõi

1. Để vào Không gian của tôi, chọn > Công việc > Mục Công việc.

2. Nhấn vào biểu tượng > Chọn công việc cần chỉnh sửa thông tin, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Thêm, sửa, xóa việc cần làm ở công việc đang theo dõi

1. Chọn > Chọn Công việc Không gian của tôi > Công việc.

2. Nhấn vào , bạn có thể thực hiện Thêm, sửa, xóa việc cần làm của công việc, bao gồm:

Thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc ở công việc đang theo dõi

1. Nhấp vào Không gian của tôi > Công việc.

2. Tại mục Công việc > > Chọn công việc cần thiết lập phụ thuộc, thực hiện thao tác tương tự như tại Dự án, bao gồm:

Thêm, sửa, xóa và trả lời bình luận cho công việc đang theo dõi

1. Chọn biểu tượng , chọn Công việc > Công việc > .

2. Tại màn hình chi tiết công việc được chọn, bạn có thể thực hiện các thao tác sau với bình luận của công việc:

Đính kèm và quản lý tài liệu tại công việc đang theo dõi

1. Để vào Không gian của tôi, chọn > Công việc.

2. Tại mục Công việc > > Thực hiện Đính kèm và quản lý tài liệu tại Công việc đang theo dõi tương tự như tại Dự án, bao gồm các thao tác:

Thêm và chỉnh sửa dữ liệu cho công việc đang theo dõi

1. Chọn  > Công việc > Mục Công việc > .

2. Ở màn hình chi tiết của công việc > Thực hiện Thêm và chỉnh sửa dữ liệu tương tự ở Dự án.

Gửi và chỉnh sửa yêu cầu cho công việc đang theo dõi

1. Chọn  > Công việc > Mục Công việc > .

2. Ở màn hình chi tiết của công việc > Thực hiện Gửi và chỉnh sửa yêu cầu tương tự ở Dự án.

Thêm nhắc nhở cho công việc đang theo dõi

1. Nhấn vào > Chọn Công việc > Mục Công việc > .

2. Thực hiện Thêm nhắc nhở cho công việc tương tự như thao tác ở Dự án.

Thêm người cộng tác vào công việc đang theo dõi

1. Nhấn vào biểu tượng , chọn Công việc.

2. Nhấp vào mục Công việc > > Ở màn hình chi tiết công việc > Thực hiện Thêm người cộng tác vào công việc.

Xóa người cộng tác khỏi công việc đang theo dõi

1. Nhấn vào > Chọn Công việc > Mục Công việc > .

2. Tại màn hình chi tiết công việc đã chọn, thực hiện Xóa người công tác khỏi công việc.

Rời công việc đang theo dõi

1. Nhấn để vào Không gian làm việc của tôi > Chọn Công việc.

2. Tại mục Công việc > > Chọn công việc muốn rời khỏi, thực hiện thao tác Rời công việc tương tự tại Dự án.

Xóa công việc đang theo dõi

1. Nhấn vào Không gian làm việc, chọn Công việc.

2. Ở mục Công việc > > Chọn công việc bạn muốn xóa, thực hiện thao tác Xóa công việc tương tự ở Dự án.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!