Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở công việc

Chỉ Quản trị viên hoặc thành viên có vai trò Người chỉnh sửa mới có thể gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở công việc.

Gửi yêu cầu ở công việc

Chọn 1 trong 2 cách sau để gửi yêu cầu:

Cách 1:

1. Chọn biểu tượng dự án draft du an > Chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc được chọn > Nhấn biểu tượng thao tác khác icon 3 cham > Gửi yêu cầu > Chọn biểu mẫu ở danh sách > Nhập dữ liệu.

3. Nhấn Gửi để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Tại màn hình chi tiết công việc > Nhấn vào icon bieu mau 1 > Gửi yêu cầu > Chọn biểu mẫu từ danh sách hiện lên > Nhập dữ liệu.

2. Nhấn Gửi để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Danh sách biểu mẫu chỉ xuất hiện những biểu mẫu mà bạn được chia sẻ
  • Một biểu mẫu có thể nhập dữ liệu nhiều lần.

Có 2 cách để gửi yêu cầu ở công việc:

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết công việc > Nhấn biểu tượng thao tác khác icon 3 cham > Gửi yêu cầu > Chọn biểu mẫu từ danh sách > Nhập dữ liệu.

3. Chọn Gửi để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Tại màn hình chi tiết > Biểu mẫu > Gửi yêu cầu > Chọn biểu mẫu từ danh sách > Nhập dữ liệu.

2. Nhấn Gửi để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Danh sách biểu mẫu chỉ xuất hiện những biểu mẫu mà bạn được chia sẻ.
  • Một biểu mẫu có thể nhập dữ liệu nhiều lần.

Chỉnh sửa yêu cầu ở công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án draft du an > Chọn dự án ở danh sách. 

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn vào icon bieu mau 1 > Chọn yêu cầu muốn chỉnh sửa.

3. Ở chi tiết của yêu cầu > Chỉnh sửa > Nhập dữ liệu mới.

4. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Nhấn vào Khác, bên cạnh tên biểu mẫu để xem được tất cả yêu cầu ở công việc.

Lưu ý:

Bạn không thể chỉnh sửa dữ liệu của yêu cầu với biểu mẫu được chia sẻ với quyền Gửi và xem lại dữ liệu.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết công việc được chọn > Biểu mẫu > Biểu tượng xem thêm Icon breadcrumb 1 > Chọn yêu cầu muốn chỉnh sửa.

3. Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa  Vector 2 > Nhập dữ liệu mới > Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Bạn không thể chỉnh sửa dữ liệu của yêu cầu với biểu mẫu được chia sẻ với quyền Gửi và xem lại dữ liệu.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở công việc

  • Chỉ thành viên với vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa mới có thể gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở công việc.
  • Thành viên có vai trò Người chỉnh sửa với phạm vi Giới hạn, chỉ có thể gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở những công việc mình Phụ tráchCộng tác.
  • Bạn không thể gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở công việc tại những Dự án công khai mà bạn không phải là thành viên.
  • Bạn cần nâng cấp lên gói Starter, Standard, Premium của giải pháp Không gian làm việc sốđăng ký giải pháp Xây dựng ứng dụng để sử dụng tính năng này.
  • Bạn sử dụng hết số lượng bản ghi của gói giải pháp, mua thêm dung lượng để tiếp tục gửi yêu cầu.

Không thể xóa yêu cầu ở công việc

Bạn không thể xóa yêu cầu ở công việc. Có thể thực hiện xóa yêu cầu tại Ứng dụng tùy chỉnh có chứa biểu mẫu đó.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!