Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Hoàn thành và hủy hoàn thành công việc

Hoàn thành công việc

Bạn có thể hoàn thành công việc bằng 2 cách:

Cách 1: Hoàn thành công việc tại màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấp vào biểu tượng dự án , sau đó chọn dự án > Chọn công việc cần đánh dấu hoàn thành.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấp vào Hoàn thành ở trên cùng của cửa sổ.

Cách 2: Hoàn thành nhanh công việc ở các chế độ hiển thị.

1. Nhấp vào biểu tượng dự án , sau đó chọn dự án > Chọn công việc.

2. Chọn chế độ hiển thị tương ứng:

 • Ở chế độ hiển thị Kanban : Rê chuột đến công việc > Chọn biểu tượng , công việc được chuyển sang trạng thái Hoàn thành.
 • Ở chế độ hiển thị Danh sách , Lịch : Di chuột đến công việc > Chọn biểu tượng , công việc sẽ được chuyển sang trạng thái Hoàn thành.

Lưu ý:

 • Công việc sẽ tự động được Hoàn thành khi thỏa mãn các điều kiện trong Thiết lập tự động hóa.
 • Nếu công việc thuộc nhiều dự án được đánh dấu hoàn thành ở dự án bất kỳ thì công việc cũng sẽ được cập nhật trạng thái tương ứng ở những dự án khác.

Bạn có thể hoàn thành công việc bằng 2 cách:

Cách 1: Hoàn thành công việc ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn vào home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc bạn muốn hoàn thành.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn  ở trên cùng bên phải.

Cách 2: Hoàn thành nhanh công việc ở chế độ hiển thị Kanban, Danh sách và Lịch.

Ở chế độ hiển thị Kanban, Danh sách hoặc Lịch, chọn biểu tượng , công việc sẽ được chuyển sang trạng thái Hoàn thành .

Lưu ý:

 • Công việc sẽ tự động được Hoàn thành khi thỏa mãn các điều kiện trong Thiết lập tự động hóa.
 • Nếu công việc thuộc nhiều dự án được đánh dấu hoàn thành ở dự án bất kỳ thì công việc cũng sẽ được cập nhật trạng thái tương ứng ở những dự án khác.

Hủy hoàn thành công việc

Chọn 1 trong 2 cách sau để hủy hoàn thành công việc:

Cách 1: Hủy hoàn thành công việc ở màn hình chi tiết công việc.

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án và công việc muốn hoàn thành.

2. Nhấp vào Hoàn thành ở phía trên cùng của màn hình chi tiết công việc. Công việc được trả về trạng thái chưa hoàn thành.

Cách 2: Hủy hoàn thành công việc ở các chế độ hiển thị.

Ở chế độ hiển thị Danh sách , Lịch : Di chuột đến công việc > Chọn biểu tượng đã hoàn thành , công việc sẽ được chuyển sang trạng thái ban đầu.

Lưu ý:

Nếu công việc thuộc nhiều dự án, khi hủy hoàn thành ở một dự án thì ở những dự án khác cũng sẽ được cập nhật trạng thái tương ứng.

Bạn có thể hủy hoàn thành công việc bằng 2 cách:

Cách 1: Hủy hoàn thành ở màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc muốn hủy hoàn thành.

2. Nhấn vào ở phía trên cùng của màn hình chi tiết công việc. Công việc sẽ chuyển sang trạng thái chưa hoàn thành.

Cách 2: Hủy hoàn thành nhanh công việc ở chế độ hiển thị Danh sách và Lịch.

1. Chọn công việc muốn hủy hoàn thành.

2. Ở chế độ hiển thị Danh sách và Lịch, chọn biểu tượng , công việc sẽ được chuyển sang trạng thái chưa hoàn thành.

Lưu ý:

Nếu công việc thuộc nhiều dự án, khi hủy hoàn thành ở một dự án thì ở những dự án khác cũng sẽ được cập nhật trạng thái tương ứng.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể hoàn thành công việc

 • Công việc đang bị ràng buộc bởi một số lý do sau khiến bạn không thể hoàn thành:
  • Công việc đang bị chặn bởi một công việc khác.
  • Công việc đang đợi phê duyệt.
  • Dự án thiết lập nâng cao Chỉ hoàn thành công việc khi đã hoàn thành tất cả công việc thực thi và danh mục kiểm tra.
 • Thành viên với vai trò Người chỉnh sửa có phạm vi Giới hạn, chỉ có thể hoàn thành những công việc mình phụ trách hoặc cộng tác.
 • Thành viên có vai trò Người bình luận không thể hoàn thành công việc.
 • Bạn không thể hoàn thành công việc ở dự án công khai mà bạn không phải là thành viên.

Không thể hủy hoàn thành công việc

 • Công việc được áp dụng quy trình đã hoàn thành.
 • Tại dự án công khai mà bạn không phải là thành viên, bạn không thể hủy hoàn thành công việc.
 • Thành viên có vai trò Người chỉnh sửa với phạm vi Giới hạn chỉ có thể hủy hoàn thành công việc mà mình phụ trách hoặc cộng tác.
 • Thành viên có vai trò Người bình luận không thể hủy hoàn thành công việc.
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!