Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Phê duyệt công việc

Thêm phê duyệt công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc > Chọn biểu tượng thao tác khác > Thêm phê duyệt > Thêm Người phê duyệt và nhập Lời nhắn.

Hoặc tại chế độ hiển thị Danh sách, nhấp chuột phải tại công việc > Thêm phê duyệt > Thêm Người phê duyệt và nhập Lời nhắn.

3. Nhấp vào Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Người phê duyệt sẽ trở thành Người phụ trách của công việc đó.
  • Nếu công việc thuộc nhiều dự án mà bạn đang là thành viên, thì danh sách người thêm phê duyệt sẽ hiện tất cả thành viên có vai trò Người chỉnh sửaQuản trị viên của những dự án đó.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Thêm phê duyệt.

3. Chọn Người phê duyệt và nhập Lời nhắn.

4. Nhấn vào Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Người phê duyệt sẽ trở thành Người phụ trách của công việc đó.
  • Nếu công việc thuộc nhiều dự án mà bạn đang là thành viên, thì danh sách người thêm phê duyệt sẽ hiện tất cả thành viên có vai trò Người chỉnh sửaQuản trị viên của những dự án đó.

Hủy phê duyệt công việc

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn Dự án và công việc cần hủy phê duyệt.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Hủy bỏ phê duyệt.

Hoặc tại chế độ hiển thị Danh sách, nhấp chuột phải tại công việc > Hủy bỏ phê duyệt.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, nhấn vào biểu tượng thao tác khác > Hủy bỏ phê duyệt.

Phê duyệt công việc

Người phê duyệt công việc sẽ nhận được thông báo yêu cầu phê duyệt công việc.

1. Vào biểu tượng hộp thư > Tại mục Hoạt động, nhấn chọn thông báo để mở màn hình chi tiết công việc:

  • Nếu bạn đồng ý kết quả của công việc, nhấp vào Đồng ý.
  • Nếu bạn không đồng ý với kết quả công việc, nhấp vào Từ chối.

Người phê duyệt công việc sẽ nhận được thông báo yêu cầu phê duyệt công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Tại mục Hoạt động, chọn thông báo để vào màn hình chi tiết công việc cần phê duyệt:

  • Nếu bạn đồng ý kết quả công việc, chọn Đồng ý.
  • Nếu bạn không đồng ý với kết quả công việc, chọn Từ chối.

Chuyển tiếp phê duyệt

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn Dự án và công việc cần chuyển tiếp phê duyệt.

2. Tại màn hình chi tiết công việc > Chuyển tiếp phê duyệt > Chọn Người phê duyệt và nhập Lời nhắn.

3. Nhấp vào Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Khi bạn cần Chuyển tiếp phê duyệt cho thành viên khác, thực hiện các bước sau:

1. Nhấn vào home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng chuyển tiếp .

3. Chọn Người phê duyệt và nhập Lời nhắn.

4. Nhấn vào Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm phê duyệt công việc

  • Bạn chỉ có thể thêm người phê duyệt là thành viên thuộc dự án có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa.
  • Với gói Free của giải pháp Không gian làm việc số, bạn không thể Thêm phê duyệt cho công việc. Nâng cấp gói để có thể sử dụng tính năng này.

Không thể hủy phê duyệt công việc

Bạn không thể hủy phê duyệt công việc khi công việc đã được phê duyệt.

Không thể phê duyệt công việc

Bạn không thể thực hiện phê duyệt nếu yêu cầu phê duyệt đã bị hủy bỏ.

Không thể chuyển tiếp phê duyệt

Khi chuyển tiếp phê duyệt, bạn chỉ có thể thêm người phê duyệt là thành viên thuộc dự án có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!