Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Quản lý thành viên dự án

Mời thành viên vào dự án

Thành viên có vai trò Quản trị viên có thể mời thành viên vào dự án.

Mời thành viên qua email

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , để vào dự án > Ở góc phải màn hình, chọn biểu tượng thành viên dự án .

2. Ở màn hình Quản lý quyền truy cập, nhập Tên, Email hoặc chọn Thành viên trong danh sách được đề xuất.

3. Chọn Vai trò truy cập dự án cho thành viên được mời:

 • Quản trị viên: Toàn quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, tùy chỉnh nâng cao và xóa dự án.
 • Người Chỉnh sửa: Có quyền xem thông tin dự án và tạo, sửa, xóa công việc.
 • Người Bình luận: Chỉ có quyền xem và bình luận công việc.

4. Chọn Phạm vi đối với vai trò Người chỉnh sửaNgười bình luận:

 • Phạm vi Toàn quyền: Có quyền truy cập vào toàn bộ công việc của dự án.
 • Phạm vi Giới hạn: Chỉ cho phép truy cập vào công việc mà bạn là người phụ trách hoặc đang cộng tác.

5. Tại mục Lời mời, bạn có thể nhập nội dung lời mời để chia sẻ mục đích tham gia dự án của thành viên đó.

6. Nhấp Mời để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Vai trò Quản trị viên có phạm vi mặc định là Toàn quyền.
 • Đường dẫn mời vào dự án trong email có hiệu lực 72h.

Mời thành viên qua đường dẫn

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , để vào dự án > Biểu tượng thành viên dự án .

2. Ở mục Chia sẻ qua đường dẫn, nhấn vào biểu tượng kích hoạt .

3. Chọn Vai trò truy cậpPhạm vi.

4. Nhấn vào biểu tượng sao chép và gửi đường dẫn đến cho thành viên bạn muốn mời vào dự án.

Gửi lại lời mời thành viên vào dự án

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , chọn dự án từ danh sách > Chọn biểu tượng thành viên dự án .

2. Di chuột đến Tên thành viên > Chọn biểu tượng thao tác khác  > Gửi lại lời mời.

Xóa lời mời thành viên vào dự án

1. Nhấn vào biểu tượng dự án  > Chọn biểu tượng thành viên dự án .

2. Di chuột đến Tên thành viên > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa lời mời > Xóa.

Xem danh sách thành viên trong dự án

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , chọn dự án từ danh sách > Nhấp vào biểu tượng thành viên dự án.

2. Tại màn hình Quản lý quyền truy cập, bạn có thể xem được Danh sách thành viên, Vai tròPhạm vi vai trò trong dự án.

Thay đổi vai trò, phạm vi truy cập dự án của thành viên

Quản trị viên dự án mới được thay đổi vai trò của thành viên.

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách > Biểu tượng thành viên dự án.

2. Nhấp vào vai trò và phạm vi truy cập hiện tại của thành viên dự án.

3. Chọn Vai trò, Phạm vi mới cho thành viên.

Lưu ý:

Vai trò và phạm vi truy cập có thể thay đổi ngay cả khi thành viên đó chưa đồng ý tham gia dự án.

Xóa thành viên khỏi dự án

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , chọn dự án từ danh sách > Biểu tượng thành viên dự án.

2. Di chuột đến thành viên muốn xóa sau đó nhấp vào biểu tượng xóa .

3. Nhấp vào Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Các dữ liệu đã tạo hoặc công việc phụ trách của thành viên bị xóa sẽ không bị ảnh hưởng hay mất đi.

Rời khỏi dự án

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , chọn dự án từ danh sách > Biểu tượng thành viên dự án

2. Di chuột vào tên của bạn, nhấp vào biểu tượng xóa .

3. Nhấp vào nút Xóa để hoàn thành thao tác.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể mời thành viên vào dự án

Đảm bảo rằng bạn là thành viên có vai trò Quản trị viên để có thể mời thành viên vào dự án.

Không xác nhận được lời mời tham gia dự án từ Email

Trong một số trường hợp, bạn không thể nhấp vào đường dẫn. Dưới đây là một số lý do khiến bạn gặp phải trường hợp này:

 • Đường dẫn đã hết hiệu lực: Đường dẫn tham gia vào dự án chỉ có hiệu lực trong 72 giờ. Bạn hãy liên hệ người mời để gửi lại lời mời.
 • Lời mời đã bị hủy: Bạn hãy liên hệ với người quản lý để được giúp đỡ.
 • Dự án không còn tồn tại: Có thể dự án đã bị xóa.

Không thể truy cập được dự án

Trường hợp bạn không thể truy cập dự án, có thể bạn đang gặp phải một trong các tình huống sau:

 • Bạn đã bị xóa khỏi dự án: Đảm bảo bạn vẫn là thành viên của dự án.
 • Bạn không thể truy cập vào dự án nếu đường dẫn được chia sẽ đã bị tắt.
 • Dự án không còn tồn tại
  • Dự án đã bị Quản trị viên xóa.
  • Dự án vượt mức bị xóa sau khi hạ xuống gói Free của giải pháp Không gian làm việc số.

Không thể thay đổi vai trò của thành viên trong dự án

Thành viên có vai trò Người chỉnh sửa Người Bình luận không thể thay đổi vai trò và phạm vi của bản thân và những thành viên khác trong dự án.

Không thể xóa thành viên khỏi dự án

Đảm bảo bạn là Quản trị viên mới được xóa thành viên khác khỏi dự án.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!