Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo dự án

Chủ sở hữu doanh nghiệp và thành viên được phân quyền Tạo dự án ở mục Người dùng mới có thể tạo dự án mới.

Tạo dự án mới

Bạn có thể tạo dự án theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Tạo dự án theo thư viện mẫu.

1. Nhấn biểu tượng dự án > Dự án mới.

2. Chọn dự án từ danh sách thư viện mẫu, hoặc tìm kiếm nhanh ở ô Tìm kiếm > Tạo dự án từ mẫu.

3. Nhấp vào Lưu để hoàn thành thao tác.

Cách 2: Tạo dự án từ dự án trống.

1. Nhấp vào Dự án mới.

Hoặc di chuột đến mục Dự án > Nhấn biểu tượng thêm .

2. Chọn Dự án trống.

3. Nhập những thông tin cần thiết cho dự án như:

 • Tên dự án.
 • Mô tả dự án.
 • Thời hạn dự án.
 • Chế độ bảo mật.
  • Chế độ công khai: Tất cả thành viên của doanh nghiệp được cấp quyền truy cập dự án công khai có quyền truy cập.
  • Chế độ riêng tư: Chỉ thành viên được mời vào dự án hoặc được cấp quyền truy cập dự án riêng tư có quyền truy cập.

4. Nhấp vào nút Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Tên dự án là trường thông tin bắt buộc và không được trùng nhau.
 • Bạn có thể chỉnh sửa những thông tin của dự án mẫu.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo dự án

 • Đảm bảo bạn là Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc thành viên được phân quyền tạo dự án ở mục Người dùng.
 • Có thể bạn đã sử dụng hết 5 dự án trong gói Free của giải pháp Không gian làm việc số, nâng cấp gói để không làm gián đoạn công việc và khám phá thêm các tính năng khác.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!