Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa biểu mẫu ở dự án

Chỉ thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể tạo, sửa, xóa biểu mẫu ở dự án.

Tạo biểu mẫu

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách sau để tạo biểu mẫu:

Cách 1: Tạo biểu mẫu từ thư viện mẫu.

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Biểu mẫu > Thêm biểu mẫu.

3. Chọn biểu mẫu từ thư viện mẫu hoặc tìm kiếm nhanh tại ô Tìm kiếm > Sử dụng mẫu.

Cách 2: Tạo biểu mẫu mới

1. Tại mục Biểu mẫu > Thêm Biểu mẫu > Tạo biểu mẫu mới.

2. Nhập Tên Mô tả cho biểu mẫu.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Tên biểu mẫu là bắt buộc.
 • Tên biểu mẫu không được trùng nhau.

Thêm trường dữ liệu vào biểu mẫu

1. Chọn biểu tượng dự án > Nhấn vào dự án ở danh sách > Tùy Chỉnh > Biểu Mẫu.

2. Nhấn vào biểu mẫu cần thêm trường dữ liệu

Nếu là biểu mẫu được từ thư viện mẫu > Chọn Tùy chỉnh mẫu.

3. Nhấp chọn hoặc kéo thả trường dữ liệu ở thanh tùy chọn bên trái.

Các định dạng trường dữ liệu bao gồm:

 • Định dạng tiêu đề.
 • Định dạng văn bản.
 • Định dạng ngày.
 • Định dạng lựa chọn.
 • Định dạng bảng.
 • Định dạng đính kèm.

3. Nhấn vào trường dữ liệu > Nhập TênMô tả.

4. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Để đảm bảo người nhập biểu mẫu không bỏ sót những trường dữ liệu quan trọng, hãy bật chế độ Trường bắt buộc khi thiết lập biểu mẫu mặc định.

Thiết lập nâng cao cho biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án từ danh sách > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Biểu mẫu, chọn biểu mẫu từ danh sách > Thiết lập nâng cao.

3. Ở màn hình hiện lên chọn các thiết lập:

 • Tên bản ghi: Gõ [ để tìm kiếm trường thông tin có trong biểu mẫu để đặt tên mặc định cho bản ghi.
 • Tích chọn cho phép thay đổi tên bản ghi.
 • Tích chọn thêm người xử lý bản ghi
 • Tích chọn sử dụng ID bản ghi.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý: 

 • Danh sách hiện ra khi thêm người xử lý bản ghi là tất cả thành viên của dự án.
 • Ký hiệu # đại diện cho 1 số và hệ thống sẽ tự động đánh số theo định dạn. Bạn có thể nhập thêm ký tự để đặt ID cho bản ghi.

Chỉnh sửa biểu mẫu

Chỉnh sửa tên và mô tả của biểu mẫu

1. Nhấn biểu tượng dự án > Chọn dự án từ danh sách > Tùy Chỉnh > Biểu mẫu.

2. Di chuột đến biểu mẫu > Biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên mới.

Hoặc nhấn vào biểu mẫu > Nhấp vào TênMô tả của biểu mẫu > Nhập Tên/Mô tả mới.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Chỉnh sửa tên và mô tả trường dữ liệu của biểu mẫu

1. Nhấp vào biểu tượng dự án , chọn dự án ở danh sách Dự án > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Biểu mẫu > Chọn biểu mẫu > Nhấn vào Trường dữ liệu > Nhập Tên/Mô tả mới cho trường dữ liệu.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Sắp xếp trường dữ liệu của biểu mẫu

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án ở mục Dự án > Tùy Chỉnh > Biểu mẫu.

2. Ở màn hình chi tiết của biểu mẫu được chọn, di chuột đến trường dữ liệu > Nhấn giữ biểu tượng sắp xếp và kéo thả để trường dữ liệu đến vị trí bạn mong muốn.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Xóa trường dữ liệu của biểu mẫu

1. Chọn biểu tượng dự án > Nhấn chọn dự án từ danh sách Dự án > Tùy chỉnh > Biểu mẫu.

2. Ở màn hình chi tiết biểu mẫu đã chọn > Nhấn vào Trường dữ liệu > Biểu tượng xóa trường dữ liệu .

3. Nhấn Xóa để hoàn thành thao tác.

Xem lịch sử phiên bản của biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Tùy Chỉnh > Biểu mẫu.

2. Ở danh sách hiện ra, chọn biểu mẫu > Lịch sử phiên bản.

Màn hình hiển thị các phiên bản chỉnh sửa của biểu mẫu:

 • Người chỉnh sửa.
 • Thời gian chỉnh sửa.

Mẹo:

Nhấn vào phiên bản bất kỳ để xem lịch sử chỉnh sửa ở mỗi mốc thời gian.

Lưu ý:

Bạn không thể khôi phục những phiên bản trước của biểu mẫu.

Xóa biểu mẫu

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách > Tùy chỉnh > Biểu mẫu.

2. Di chuột vào hoặc nhấn chọn biểu mẫu ở danh sách > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa biểu mẫu.

3. Tại cửa sổ hiện lên, thực hiện lựa chọn đối với bản ghi đã tạo:

 • Tiếp tục lưu tại dự án: Bản ghi vẫn được lưu tại chế độ xem bản ghi của biểu mẫu tương ứng.
 • Xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục: Tất cả bản ghi và chế độ xem bản ghi của biểu mẫu sẽ bị xóa

4. Nhấn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Biểu mẫu đã xóa không thể khôi phục lại được.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo, sửa, xóa biểu mẫu

 • Thành viên với vai trò Người chỉnh sửa Người bình luận không thể tạo, sửa, xóa biểu mẫu.
 • Bạn không thể tạo, sửa, xóa biểu mẫu ở những Dự án công khai mà mình không phải là thành viên.
 • Bạn đang sử dụng gói Free của giải pháp Không gian làm việc số. Nâng cấp lên gói Starter để có thể tạo biểu mẫu ở dự án.

Không thể xem lịch sử phiên bản của biểu mẫu

Thành viên với vai trò Quản trị viên Người chỉnh sửa mới có thể xem lịch sử phiên bản của biểu mẫu.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!