Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tham gia dự án

Tham gia dự án công khai

Bạn chỉ có thể tham gia dự án nếu được phân quyền Yêu cầu tham gia dự án công khai ở mục Người dùng.

1. Nhấn biểu tượng dự án để chọn dự án bạn muốn tham gia ở mục Dự án công khai.

2. Nhấp vào Tham gia dự án nằm ở bên phải màn hình để truy cập vào dự án.

Lưu ý:

Bạn sẽ thuộc vai trò Quản trị viên sau khi tham gia dự án công khai thành công.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án ở mục Dự án công khai.

2. Nhấp vào Tham gia dự án nằm ở bên phải màn hình để truy cập vào dự án.

Lưu ý:

Bạn sẽ thuộc vai trò Quản trị viên sau khi tham gia dự án công khai thành công.

Tham gia dự án riêng tư

Bạn chỉ có thể tham gia dự án nếu được phân quyền Truy cập dự án riêng tư ở mục Người dùng.

1. Nhấn biểu tượng dự án để chọn dự án bạn muốn tham gia ở mục Dự án riêng tư.

2. Nhấp vào Tham gia để truy cập vào dự án.

Lưu ý:

Bạn sẽ thuộc vai trò Quản trị viên sau khi tham gia dự án riêng tư thành công.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án ở mục Dự án riêng tư.

2. Nhấp vào Tham gia dự án để truy cập vào dự án.

Lưu ý:

Bạn sẽ thuộc vai trò Quản trị viên sau khi tham gia dự án riêng tư thành công.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể tham gia dự án

Chỉ thành viên được phân quyền Yêu cầu tham gia dự án công khai hay Truy cập dự án riêng tư ở mục Người dùng mới có thể tham dự án.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!