Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở dự án

Thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể thêm, sửa xóa chế độ hiển thị ở dự án.

Thêm chế độ hiển thị

Khi tạo dự án sẽ xuất hiện 4 chế độ hiển thị mặc định của hệ thống: Tổng quan, Kanban, Danh sáchTài liệu. Bạn có thể chỉnh sửa và xóa những chế độ mặc định này.

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án từ danh sách.

2. Chọn biểu tượng thêm > Chọn chế độ hiển thị muốn thêm ở danh sách hiện ra:

 • Danh sách.
 • Kanban.
 • Lịch.
 • Bản ghi.
 • Thống Kê.

3. Tại màn hình hiện ra, nhập Tên chế độ hiển thị và các Bộ lọc tùy chỉnh.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể thêm chế độ hiển thị.
 • Tên chế độ hiển thị là bắt buộc và không được trùng nhau.
 • Đối với dự án có biểu mẫu, khi thêm chế độ hiển thị Bản ghi bạn có thể chọn biểu mẫu muốn hiển thị.
 • Chế độ hiển thị Tài liệu, Thống kê, Tổng quan chỉ được tạo 1 lần và không hiện màn hình nhập tên và chọn bộ lọc.

Chỉnh sửa chế độ hiển thị

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án từ danh sách.

2. Di chuột vào chế độ hiển thị bạn muốn chỉnh sửa > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa.

3. Chỉnh sửa Tên chế độ hiển thị hoặc Bộ lọc.

4. Lưu để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Khi dự án có nhiều hơn 4 chế độ hiển thị, bạn chỉ cần chọn Xem thêm để xem tất cả những chế độ bị ẩn đi.

Lưu ý:

 • Thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể chỉnh sửa chế độ hiển thị.
 • Với dự án có kích hoạt quản lý theo chu kỳ, bạn không thể chỉnh sửa chế độ hiển thị Kế hoạch.

Sắp xếp chế độ hiển thị

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Nhấn vào chế độ hiển thị > Chọn biểu tượng thao tác khác > Nhấn Di chuyển sang phải/trái để thay đổi vị trí.

Thêm trường thông tin cho chế độ hiển thị

1. Nhấn biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chế độ hiển thị đã chọn > Trường thông tin > Bật/Tắt các trường thông tin hiện ra ở danh sách.

Ngoài ra tại danh sách của trường thông tin, bạn có thể thực hiện các tính năng như sau:

 • Thêm trường thông tin mới: Ở cuối danh sách, nhấm Thêm trường thông tin.
  • Đối với chế độ hiển thị KanbanDanh sách: Chuyển sang màn hình Loại công việc > Chọn loại công việc ở danh sách và thêm mới.
  • Đối với chế độ hiển thị Bản ghi: Chuyển sang màn hình Biểu mẫu tương ứng với chế độ hiển thị và thêm trường dữ liệu mới.
 • Sắp xếp trường thông tin: Bằng cách nhấp giữ và kéo thả đến vị trí mong muốn. Thứ tự các cột ở chế độ hiển thị Danh sáchBản ghi sẽ thay đổi theo thứ tự ở danh sách trường thông tin.

Lưu ý:

 • Thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể bật/tắtthêm mới các trường thông tin ở các chế độ hiển thị.
 • Các trường thông tin hiện ra ở danh sách ở các chế độ hiển thị bao gồm:
  • Chế độ hiển thị Kanban, Danh sách: Các trường thông tin được thêm vào ở Loại công việc.
  • Chế độ hiển thị Bản ghi: Các trường trường dữ liệu của phiên bản biểu mẫu mới nhất.

Xóa chế độ hiển thị

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án từ danh sách.

2. Nhấn vào chế độ hiển thị bạn muốn xóa > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa chế độ hiển thị.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Thành viên với vai trò Quản trị viên mới có thể xóa chế độ hiển thị ở dự án.
 • Nếu dự án chỉ có 1 chế độ hiển thị, bạn không thể xóa chế độ hiển thị này.
 • Với dự án có kích hoạt quản lý theo chu kỳ, bạn không thể xóa chế độ hiển thị Kế hoạch.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị

 • Bạn chỉ có thể thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị khi có vai trò Quản trị viên ở dự án.
 • Đối với dự án quản lý theo chu kỳ, bạn không thể chỉnh sửa và xóa chế độ hiển thị Kế hoạch.
 • Với dự án chỉ có 1 chế độ hiển thị, bạn không thể xóa chế độ hiển thị này.

Không thể thêm trường thông tin cho chế độ hiển thị

Thành viên với vai trò Người chỉnh sửaNgười bình luận không thể thêm trường thông tin cho các chế độ hiển thị ở dự án.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!