Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc

Thêm công việc phụ thuộc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án > Chọn dự án và công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc được chọn, nhấn vào Thêm Phụ thuộc tại mục Phụ thuộc.

3. Tìm kiếm và chọn công việc > Mặc định hiển thị công việc Đang chặn.

4. Nhấp chọn biểu tượng xem thêm bên cạnh loại phụ thuộc. Tại đây bạn có thể lựa chọn:

  • Đang chặn: Công việc hiện tại đang chặn công việc khác hoàn thành.
  • Đang đợi: Công việc hiện tại đang chờ công việc khác hoàn thành.
  • Liên quan: Các công việc liên quan đến nhau nhưng không ảnh hưởng tiến độ của nhau.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile để vào dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc được chọn, nhấn vào Thêm Phụ thuộc tại mục Phụ thuộc.

3. Tìm kiếm và chọn công việc > Mặc định hiển thị công việc Đang chặn.

4. Nhấp chọn biểu tượng xem thêm bên cạnh loại phụ thuộc. Tại bạn có thể lựa chọn:

  • Đang chặn: Công việc hiện tại đang chặn công việc khác hoàn thành.
  • Đang đợi: Công việc hiện tại đang chờ công việc khác hoàn thành.
  • Liên quan: Các công việc liên quan đến nhau nhưng không ảnh hưởng tiến độ của nhau.

Xóa công việc phụ thuộc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn dự án và Công việc muốn xóa phụ thuộc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc > Di chuột đến Công việc phụ thuộc > Nhấn vào biểu tượng xóa .

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile để vào dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn dự án và Công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, nhấn vào Đang chờ, Đang chặn hoặc Liên quan tại mục Phụ thuộc.

3. Ở cửa sổ hiện ra, tại công việc phụ thuộc bạn muốn xóa, lướt trái để xóa công việc.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc

  • Để thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc bạn cần nâng cấp giải pháp Không gian làm việc số lên gói Standard hoặc Premium.
  • Bạn cần là Quản trị viên hoặc thành viên có vai trò Người chỉnh sửa để có thể thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc.
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!