Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, sửa, xoá và trả lời bình luận cho công việc

Thêm bình luận cho công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Chọn Công việc muốn thêm bình luận.

2. Ở màn hình chi tiết công việc > Nhập nội dung vào ô Bình luận.

 • Bạn có thể nhắc đến thành viên hoặc công việc thực thi và danh sách kiểm tra của công việc bằng cách gõ @, sau đó chọn thành viên hoặc công việc tương ứng.
 • Nhấn vào các biểu tượng để đính kèm tài liệu, để gắn liên kết vào bình luận.
 • Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh bình luận theo các định dạng:
  • In đậm.
  • In nghiêng.
  • Gạch chân.
  • Danh sách có thứ tự.
  • Danh sách không có thứ tự.

3. Nhấp vào Bình luận để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn vào biểu tượng home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc.

2. Ở cuối màn hình chi tiết công việc > Nhập nội dung vào ô Bình luận.

 • Bạn có thể nhắc đến thành viên, công việc thực thi và danh sách kiểm tra của công việc bằng cách gõ @, sau đó chọn thành viên hoặc công việc tương ứng.
 • Hoặc nhấn vào biểu tượng thêm  bên trái ô bình luận, bạn sẽ thêm được vào bình luận các nội dung:
  • Thành viên muốn nhắc đến.
  • Ảnh và Video.
  • Đính kèm.

3. Nhấn vào biểu tượng gửi để hoàn thành thao tác.

Trả lời bình luận cho công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn Dự án > Chọn Công việc.

2. Di chuột vào bình luận > Trả lời > Nhập nội dung bình luận > Nhấn vào Trả lời để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc.

2. Tại bình luận bạn muốn trả lời, nhấn vào biểu tượng trả lời .

3. Nhập nội dung bình luận và nhấn biểu tượng gửi để hoàn thành.

Chỉnh sửa bình luận cho công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn dự án > Chọn Công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, di chuột vào bình luận bạn cần chỉnh sửa > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa.

3. Nhập bình luận mới và nhấp vào Bình luận để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Bạn không thể chỉnh sửa bình luận của thành viên khác.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, nhấn giữ tại bình luận cần xóa > Xóa bình luận.

Lưu ý:

Bạn không thể chỉnh sửa bình luận của thành viên khác.

Xoá bình luận cho công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án , chọn Dự án > Công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, di chuột vào bình luận > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa bình luận.

Lưu ý:

 • Bạn không thể xóa bình luận của thành viên khác.
 • Những bình luận đã xóa không thể khôi phục lại được.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, nhấn giữ tại bình luận cần xóa > Xóa bình luận.

Lưu ý:

 • Bạn không thể xóa bình luận của thành viên khác.
 • Những bình luận đã xóa không thể khôi phục lại được.

Khắc phục các vấn đề hay gặp phải

Không thể tìm thấy bình luận được nhắc đến

Trong trường hợp bạn không thể tìm thấy bình luận được nhắc đến có thể những bình luận này đã bị xoá. Kiểm tra lịch sử hoạt động của công việc để xem chi tiết.

Không thể chỉnh sửa, xóa bình luận

Cleeksy chỉ cho phép bạn chỉnh sửa, xoá bình luận của mình, và không thể thực hiện trên bình luận của người khác.

Không thể nhắc đến thành viên và công việc trong bình luận

Hãy đảm bảo rằng những thành viên được nhắc đến trong bình luận đang là thành viên của dự án, và những công việc được nhắc đến là công việc con của công việc đó.

Không thể đính kèm tệp vào bình luận

 • Bạn chỉ được tải tệp đính kèm với kích thước tối đa là 10MB, hãy kiểm tra lại kích thước tệp đính kèm của mình. Hoặc bạn có thể tải tệp lên các nền tảng lưu trữ trực tuyến và gán liên kết vào bình luận.
 • Dung lượng lưu trữ dữ liệu của gói giải pháp bạn đang sử dụng đã đầy, mua thêm dung lượng để có thể tải lên tệp đính kèm.

 

 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!