Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở công việc

Chỉ Quản trị viên hoặc thành viên có vai trò Người chỉnh sửa mới có thể thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở công việc.

Thêm dữ liệu ở công việc

Chọn 1 trong 2 cách sau để thêm dữ liệu:

Cách 1:

1. Chọn biểu tượng dự án > Chọn dự án ở danh sách.

2. Ở màn hình chi tiết công việc được chọn > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Thêm bản ghi > Chọn biểu mẫu ở danh sách > Nhập dữ liệu.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Tại màn hình chi tiết công việc > Nhấn vào biểu tượng bản ghi > Thêm bản ghi  > Chọn biểu mẫu từ danh sách hiện lên > Nhập dữ liệu.

2. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Một biểu mẫu có thể thêm dữ liệu nhiều lần.

Có 2 cách để thêm dữ liệu ở công việc:

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết công việc > Chọn biểu tượng thao tác khác > Thêm bản ghi > Chọn biểu mẫu từ danh sách > Nhập dữ liệu.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

1. Tại màn hình chi tiết công việc > Biểu mẫu > Thêm bản ghi > Chọn biểu mẫu từ danh sách > Nhập dữ liệu.

2. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Một biểu mẫu có thể thêm dữ liệu nhiều lần.

Chỉnh sửa dữ liệu ở công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án và chọn dự án ở danh sách.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn vào biểu tượng bản ghi > Chọn bản ghi muốn chỉnh sửa dữ liệu.

3. Ở chi tiết của bản ghi > Chỉnh sửa > Nhập dữ liệu mới.

4. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Nhấn vào Khác, bên cạnh tên bản ghi để xem được tất cả bản ghi ở công việc.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ  home mobile > Chọn dự án ở danh sách Dự án & Ứng dụng.

2. Ở màn hình chi tiết công việc được chọn > Biểu mẫu > Chọn biểu tượng xem thêmIcon breadcrumb 1 > Chọn bản ghi muốn chỉnh sửa.

3. Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa  > Nhập dữ liệu mới > Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở công việc

  • Thành viên với vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa mới có thể thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở công việc.
  • Thành viên có vai trò Người chỉnh sửa với phạm vi Giới hạn, chỉ có thể thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở những công việc mình Phụ trách Cộng tác.
  • Bạn không thể thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở công việc tại những Dự án công khai mà bạn không phải là thành viên.
  • Bạn không thể thêm dữ liệu ở công việc với gói Free của giải pháp Không gian làm việc số, nâng cấp gói để sử dụng tính năng này.
  • Bạn sử dụng hết số lượng bản ghi của gói giải pháp, mua thêm dung lượng để tiếp tục thêm dữ liệu vào công việc.

Không thể xóa dữ liệu ở công việc

Hệ thống không cho phép xóa dữ liệu ở công việc. Bạn có thể thực thiện xóa dữ liệu của biểu mẫu tại mục Bản ghi của dự án.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!