Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, xóa người cộng tác của công việc

Thêm người cộng tác vào công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Dự án > Chọn Công việc muốn thêm người cộng tác.

2. Tại màn hình chi tiết công việc > Nhấn vào biểu tượng thành viên ở góc dưới cùng, bên trái > Thêm người.

Tại cửa sổ hiện ra, nhập Tên thành viên hoặc Email để tìm và chọn người cộng tác trong công việc.

Lưu ý:

Bạn có thể thêm nhiều người cộng tác cùng một lúc.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng, chọn công việc bạn muốn thêm người cộng tác.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng thành viên ở góc dưới bên phải.

3. Chọn Thêm người.

4. Nhập Tên thành viên hoặc Email để tìm và chọn người vào cộng tác trên công việc.

Lưu ý:

Có thể thêm nhiều người cộng tác cùng một lúc.

Theo dõi công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn dự án.

2. Nhấn vào Công việc muốn theo dõi > Nhấn Theo dõi công việc ở góc dưới bên phải.

Lưu ý:

  • Khi theo dõi công việc, bạn chỉ được thực hiện các thao tác trên công việc thuộc phạm vi vai trò của bạn trong dự án.
  • Công việc bạn đang theo dõi được lưu trữ tại Công việc theo dõi Trang chủ.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở Dự án & Ứng dụng, chọn công việc bạn muốn theo dõi.

2. Ở màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng thành viên ở góc dưới bên phải.

3. Chọn Theo dõi công việc.

Lưu ý:

Khi theo dõi công việc, bạn chỉ được thực hiện các thao tác trên công việc thuộc phạm vi vai trò của bạn trong dự án.

Xóa người cộng tác khỏi công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Dự án > Công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấp vào Cộng tác ở góc dưới bên trái.

3. Nhấn vào biểu tượng xóa bên cạnh thành viên cộng tác để xóa khỏi công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng, chọn công việc bạn muốn theo dõi.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, chọn biểu tượng thành viên ở góc dưới bên phải.

3. Chọn Theo dõi công việc.

Rời công việc

1. Nhấp vào biểu tượng dự án , chọn Dự án có công việc muốn bỏ theo dõi.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấp vào Rời công việc ở góc dưới bên phải màn hình.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể xóa người cộng tác trên công việc

Nếu bạn là thành viên có vai trò Người bình luận trong dự án, bạn sẽ không thể xóa người cộng tác trên công việc.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!