Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Xóa công việc

Xóa công việc

Bạn có thể sử dụng các cách sau để xóa công việc:

Cách 1: Xóa công việc tại màn hình chi tiết công việc.

1. Nhấp vào biểu tượng dự án > Chọn dự án và công việc cần xóa.

2. Tại màn hình chi tiết công việc đã chọn, nhấp chuột vào biểu tượng thao tác khác > Xóa công việc.

3. Nhấn nút Xác nhận ở thông báo hiện lên để hoàn thành thao tác.

Cách 2: Xóa công việc ở chế độ hiển thị Kanban và Danh sách.

1. Nhấp vào biểu tượng dự án để truy cập vào dự án > Chọn biểu tượng chế độ hiển thị Kanban hoặc Danh sách .

2. Di chuột đến Công việc, nhấp vào biểu tượng thao tác khác   > Xóa công việc.

Hoặc nhấp chuột phải tại công việc > Xóa công việc.

3. Chọn Xác nhận ở thông báo hiện lên để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Đối với các công việc có chứa biểu mẫu, sau khi công việc bị xóa, dữ liệu đã nhập cho công việc vẫn được lưu tại chế độ hiển thị Bản ghi của dự án.
  • Tài liệu đính kèm với công việc sẽ mất đi khi công việc bị xóa.

1. Nhấn biểu tượng trang chủ home mobile > Chọn dự án ở mục Dự án & Ứng dụng > Chọn Công việc.

2. Tại màn hình chi tiết công việc, nhấn biểu tượng thao tác khác  ở trên bên phải > Xóa công việc.

3. Nhấn Xác nhận ở thông báo để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Đối với các công việc có chứa biểu mẫu, sau khi công việc bị xóa, dữ liệu được nhập vào công việc này vẫn được lưu tại chế độ hiển thị Bản ghi của dự án.
  • Tài liệu đính kèm với công việc sẽ mất đi khi công việc đó bị xóa.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể xóa công việc

Dưới đây là một số tình huống khiến bạn không thể xóa công việc:

  • Giới hạn quyền trong dự án: Khi bạn được phân vai trò Người bình luận ở dự án thì không thể xóa công việc.
  • Bạn không thể xóa những công việc nằm trong dự án Công khai, mà mình không phải là thành viên.

Không thể khôi phục công việc đã xóa

Cleeksy hiện chưa hỗ trợ khôi phục công việc đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!