Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thêm, sửa, xóa chế độ xem hộp thư

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư > Chọn Thêm.

2. Tại màn hình hiện ra, nhập Tên chế độ xem và các Bộ lọc tùy chỉnh.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Di chuột vào chế độ xem bạn muốn chỉnh sửa > Chọn biểu tượng thao tác khác  > Chỉnh sửa.

3. Chỉnh sửa Tên chế độ xem hoặc Bộ lọc.

4. Lưu để hoàn thành thao tác.

Mẹo:

Khi dự án có nhiều hơn 4 chế độ xem, bạn chỉ cần chọn Xem thêm để xem tất cả những chế độ bị ẩn đi.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Nhấn vào chế độ xem > Chọn biểu tượng thao tác khác  > Nhấn Di chuyển sang phải/trái để thay đổi vị trí.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư > Nhấn vào chế độ xem bạn muốn xóa.

2. Chọn biểu tượng thao tác khác  > Xóa chế độ xem.

3. Chọn Xóa chế độ xem để hoàn thành thao tác.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!