Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Xem và xử lý thông báo

Xem chi tiết thông báo

1. Nhấn biểu tượng hộp thư .

2. Tại mục Hoạt động, toàn bộ các thông báo liên quan đến công việc, xử lý biểu mẫu, yêu cầu phê duyệt sẽ được hiển thị theo thời gian cập nhật mới nhất.

3. Nhấn vào thông báo cần xem, màn hình chi tiết công việc sẽ hiển thị bên phải màn hình.

Lưu ý:

 • Danh sách thông báo được gộp theo 2 nhóm chính:
  • Theo dòng thời gian.
  • Theo công việc.
 • Biểu tượng sẽ xuất hiện bên cạnh những thông báo chưa đọc.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư để xem thông báo.

2. Toàn bộ các thông báo liên quan đến công việc, xử lý biểu mẫu, yêu cầu phê duyệt sẽ được hiển thị theo thời gian cập nhật mới nhất.

3. Chọn thông báo cần xem để mở màn hình chi tiết công việc.

Lưu ý:

 • Danh sách thông báo được gộp theo 2 nhóm chính:
  • Theo dòng thời gian.
  • Theo công việc.
 • Biểu tượng sẽ xuất hiện bên cạnh những thông báo chưa đọc.

Đánh dấu đã đọc và chưa đọc thông báo

Đánh dấu đã đọc thông báo

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư để xem thông báo.

2. Di chuột vào thông báo > Nhấn vào biểu tượng đánh dấu đã đọc .

3. Thông báo sẽ chuyển sang trạng thái đã đọc.

Mẹo:

Bạn có thể đánh dấu đã đọc hàng loạt cho tất cả thông báo, bằng cách nhấp vào Đọc tất cả ở bên trái bộ lọc.

1. Nhấn biểu tượng hộp thư .

2. Lướt phải tại thông báo bạn muốn đánh dấu đã đọc.

Mẹo:

Bạn có thể đánh dấu đã đọc hàng loạt cho tất cả thông báo, bằng cách nhấn vào biểu tượng đọc tất cả ở góc phải màn hình.

Đánh dấu chưa đọc thông báo

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Rê chuột đến thông báo bạn > Chọn biểu tượng đánh dấu chưa đọc , thông báo sẽ được chuyển ra danh sách thông báo chưa đọc của công việc.

1. Nhấn biểu tượng hộp thư để vào thông báo.

2. Lướt phải tại thông báo bạn muốn đánh dấu chưa đọc .

Thu gọn và mở rộng danh sách thông báo

Thu gọn danh sách thông báo

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Di chuột đến thông báo cần thu gọn danh sách> Chọn biểu tượng thu gọn .

Bên cạnh biểu tượng thu gọn , sẽ hiển thị tổng số thông báo của công việc đó.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Tại thông báo cần thu gọn danh sách, nhấn vào biểu tượng thu gọn .

Mở rộng danh sách thông báo

1. Chọn biểu tượng hộp thư .

2. Rê chuột đến thông báo > Nhấn vào biểu tượng mở rộng  , để xem toàn bộ thông báo.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Tại thông báo cần mở rộng danh sách, nhấn vào biểu tượng mở rộng .

Ghim và hủy ghim thông báo

Ghim thông báo

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Tại mục Hoạt động, di chuột đến thông báo > Chọn biểu tượng ghim , thông báo sẽ xuất hiện ở đầu danh sách và nằm tại vùng trên cùng.

Lưu ý:

 • Hệ thống không ghim toàn bộ công việc và các thông báo đi kèm, chỉ ghim các hoạt động cụ thể.
 • Hoạt động được ghim sẽ không mất đi ở danh sách thông báo của công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Tại thông báo cần ghim, lướt trái và chọn biểu tượng ghim , thông báo sẽ xuất hiện ở đầu danh sách và nằm tại vùng trên cùng.

Lưu ý:

 • Hệ thống không ghim toàn bộ công việc và các thông báo đi kèm, chỉ ghim các hoạt động cụ thể.
 • Hoạt động được ghim sẽ không mất đi ở danh sách thông báo của công việc.

Hủy ghim thông báo

1. Chọn biểu tượng hộp thư .

2. Di chuột đến thông báo đã ghim > Chọn biểu tượng bỏ ghim , công việc sẽ biến mất ở vùng ghim của thông báo.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .
2. Tại thông báo cần hủy ghim, lướt trái và chọn biểu tượng bỏ ghim .

Gắn và xóa thẻ phân loại thông báo

Gắn thẻ phân loại thông báo

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư > Di chuột vào thông báo cần gắn thẻ phân loại.

2. Nhấn vào biểu tượng gắn thẻ  , tìm kiếm hoặc thêm thẻ mới.

 • Chọn Thẻ phân loại ở danh sách hiện lên.
 • Nếu thẻ chưa tồn tại, nhập Tên thẻ > Tạo thẻ.

Mẹo:

Bạn có thể thay đổi màu thẻ phân loại, bằng cách nhấp chuột vào thẻ đã gắn cho thông báo và chọn màu.

Xóa thẻ phân loại thông báo

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư > Di chuột vào thông báo và thẻ phân loại.

2. Chọn vào biểu tượng xóa để hoàn thành thao tác.

Xử lý biểu mẫu được yêu cầu hoàn thành

Bạn có thể xử lý biểu mẫu được yêu cầu hoàn thành tại mục Hộp thư.

Thực hiện công việc nhanh tại thông báo

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Nhấn vào Thông báo của công việc, ở màn hình chi tiết bạn có thể xử lý nhanh công việc.

1. Nhấn vào biểu tượng hộp thư .

2. Chọn Thông báo của công việc để mở màn hình chi tiết, bạn có thể xử lý nhanh công việc tại đây.

Khắc phục các vấn đề hay gặp phải

Không thể tìm thấy bình luận được nhắc đến

Nếu bạn không thể tìm thấy được bình luận được nhắc đến trong thông báo, có thể bạn đang gặp những vấn đề sau:

 • Bình luận trên công việc đó đã bị xóa.
 • Dự án hoặc Công việc có chứa bình luận đó đã bị xóa.
 • Bạn không có quyền truy cập vào Dự án hoặc Công việc.

Không thể truy cập chi tiết công việc

Bạn không thể truy cập được công việc ở Hộp thư khi Dự án hoặc Công việc không còn tồn tại trên hệ thống hoặc bạn không có quyền truy cập.

Không thể xóa thông báo

Hiện tại Cleeksy chưa hỗ trợ tính năng xóa thông báo.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!