Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Công việc theo dõi

Nếu bạn chưa thấy không gian Công việc theo dõi, bạn hãy Thêm tiện ích để có thể quản lý công việc mình đang cộng tác một cách nhanh chóng.

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại đây sẽ hiển thị tất cả công việc bạn đang là Người cộng tác dưới dạng Danh sách.

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn công việc cần chỉnh sửa thông tin, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Bạn có thể thực hiện thao tác Thêm, sửa, xóa công việc thực thi và danh sách kiểm tra cho các công việc đang theo dõi tương tự:

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn công việc cần thiết lập phụ thuộc, thực hiện thao tác tương tự như tại Dự án, bao gồm:

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại màn hình chi tiết công việc được chọn, bạn có thể thực hiện các thao tác sau với bình luận của công việc:

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn Công việc > Thực hiện Đính kèm và quản lý tài liệu tại Công việc đang theo dõi tương tự như tại Dự án, bao gồm các thao tác:

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Ở màn hình chi tiết của công việc > Thực hiện Thêm và chỉnh sửa dữ liệu tương tự ở Dự án.

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Ở màn hình chi tiết của công việc > Thực hiện Gửi và chỉnh sửa yêu cầu tương tự ở Dự án.

11. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Nhấp vào Công việc > Ở màn hình chi tiết công việc, thực hiện Thêm người cộng tác vào công việc.

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại màn hình chi tiết công việc đã chọn, thực hiện Xóa người công tác khỏi công việc.

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn công việc muốn rời khỏi, thực hiện thao tác Rời công việc tương tự tại Dự án.

1. Chọn biểu tượng trang chủ > Tại tiện ích Công việc theo dõi, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn công việc bạn muốn xóa, thực hiện thao tác Xóa công việc tương tự ở Dự án.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!