Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tài liệu được chia sẻ với tôi

Để quản lý tài liệu được chia sẻ với tôi, hãy Thêm tiện ích Tài liệu để có thể xem, sửa những tài liệu thành viên khác chia sẻ cho bạn.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ , tại tiện ích Tài liệu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại mục Chia sẻ với tôi, di chuột và nhấp vào tài liệu bạn muốn xem chi tiết.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu Đi đến tài liệu.

2. Chọn Chia sẻ với tôi > Nhấn giữ tài liệu > Thông tin chi tiết.

 

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ , tại tiện ích Tài liệu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại mục Chia sẻ với tôi, rê chuột đến tài liệu và chọn biểu tượng thao tác khác  > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới cho tài liệu > Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu Đi đến tài liệu.

2. Chọn Chia sẻ với tôi > Nhấn giữ tài liệu > Chỉnh sửa tên.

3. Nhập Tên mới cho tài liệu, nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Tìm kiếm tài liệu được chia sẻ

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ , tại tiện ích Tài liệu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại mục Chia sẻ với tôi, chọn Tìm kiếm ở góc phải màn hình, nhập tên tài liệu bạn muốn tìm kiếm.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu Đi đến tài liệu.

2. Chọn Chia sẻ với tôi > Gõ tên tài liệu ở ô Tìm kiếm.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ , tại tiện ích Tài liệu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại mục Chia sẻ với tôi, rê chuột đến tài liệu và chọn  > Loại khỏi chia sẻ với tôi.

Lưu ý:

Tài liệu bị loại khỏi chia sẻ của tôi sẽ không bị xóa tại Kho tài liệu gốc.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến mục Tài liệu Đi đến tài liệu.

2. Chọn Chia sẻ với tôi > Gõ tên tài liệu ở ô Tìm kiếm.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ , tại tiện ích Tài liệu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn Kho tài liệu bạn được chia sẻ có biểu tượng kho tài liệu thu muc duoc share.

3. Thực hiện các thao tác tại kho tài liệu:

Lưu ý:

Các thao tác tại Kho tài liệu sẽ phụ thuộc vào quyền mà bạn được chia sẻ:

  • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ thư mục, Cleeksy Docs.
  • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển thư mục, Cleeksy Docs.
  • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với thư mục, Cleeksy Docs.

Khắc phục các vấn đề hay gặp phải

Không thể chỉnh sửa tài liệu được chia sẻ với tôi

Hãy đảm bảo rằng bạn là thành viên có vai trò Quản trị viên hoặc vai trò Người chỉnh sửa để có thể chỉnh sửa tài liệu.

Không thể tạo, sửa, xóa, chia sẻ thư mục và Cleeksy Docs ở kho tài liệu được chia sẻ

Có thể bạn bị giới hạn quyền ở kho tài liệu được chia sẻ:

  • Vai trò Quản trị viên: Có toàn quyền chỉnh sửa, xóa, di chuyển và chia sẻ thư mục, Cleeksy Docs.
  • Vai trò Người chỉnh sửa: Có quyền chỉnh sửa và di chuyển thư mục, Cleeksy Docs.
  • Vai trò Người xem: Được xem nhưng không thể thực hiện các thay đổi với thư mục, Cleeksy Docs.
Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!