Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tùy chỉnh trang chủ

Thêm tiện ích

Mặc định hiển thị 3 tiện ích bao gồm: Công việc của tôi, Yêu cầu và Tài liệu.

  • Công việc của tôi: Bao gồm công việc bạn đang phụ trách.
  • Yêu cầu: Bao gồm các yêu cầu đã gửi và có nghiệp vụ chưa kết thúc.
  • Tài liệu: Bao gồm tất cả tệp và Cleeksy Docs đính kèm trên công việc của bạn.

Để bổ sung tiện ích cho Trang chủ, bạn làm theo các bước sau:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ > Chọn vào nút Tiện ích.

2. Kéo thả tiện ích vào và sắp xếp lại vị trí.

Bạn có thêm các tiện ích như: Nhắc đến tôi, Dự án & ứng dụng, Công việc theo dõi.

Phóng to và thu nhỏ tiện ích

1. Nhấn chọn biểu tượng trang chủ > Di chuyển đến tiện ích muốn phóng to hoặc thu nhỏ.

2. Nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Chọn Cỡ to/Cỡ nhỏ.

Gỡ tiện ích

1. Chọn biểu tượng trang chủ để truy cập vào tiện ích muốn xóa.

2. Di chuột đến tiện ích > Nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Chọn Gỡ tiện ích.

Để hiển thị lại tiện ích đã xóa bạn có thể thêm lại tiện ích.

Thay đổi chủ đề cho trang chủ

1. Nhấn chọn biểu tượng trang chủ > Chọn vào nút Tiện ích.

2. Tại mục Chủ đề giao diện, bạn có thể chọn các chủ đề khác nhau cho trang chủ.

Thêm, sửa, xóa ghi chú

1. Nhấn chọn biểu tượng trang chủ .

2. Nhấp vào biểu tượng ghi chú > Viết ghi chú.

Bạn có thể nhấp vào ghi chú đã tạo để chỉnh sửa và xóa.

Thêm, sửa, xóa lịch làm việc

Tại Trang chủ, bạn có thể thêm lịch làm việc cá nhân:

1. Nhấn chọn biểu tượng trang chủ .

2. Nhấp vào biểu tượng lịch làm việc > Chọn khung giờ muốn thêm công việc > Nhập thông tin công việc.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!