Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Yêu cầu của tôi

Tại Trang chủ, bạn có thể thêm tiện ích Yêu cầu để quản lý các yêu cầu đã gửi và có nghiệp vụ chưa kết thúc.

Gửi yêu cầu

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Ở tiện ích Yêu cầu, chọn Thêm yêu cầu.

2. Tại đây bạn có thể tìm kiếm và chọn biểu mẫu > Nhập thông tin yêu cầu > Gửi.

Cách 2:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Tại tiện ích Yêu cầu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Chọn Biểu mẫu > Nhập thông tin > Gửi.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, kéo đến tiện ích Yêu cầu Đi đến yêu cầu.

2. Chọn biểu mẫu > Nhập thông tin > Gửi.

Chỉnh sửa yêu cầu đã gửi

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Ở tiện ích Yêu cầu, chọn Thêm yêu cầu.

2. Chọn Yêu cầu đã gửi > Tại màn hình chi tiết yêu cầu, nhập dữ liệu mới > Lưu.

Cách 2:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Tại tiện ích Yêu cầu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Bạn hiện thao tác chỉnh sửa tương tự Chỉnh sửa bản ghi đã gửi.

Xem yêu cầu đã gửi

Cách 1:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Ở tiện ích Yêu cầu, chọn Thêm yêu cầu.

2. Chọn Yêu cầu đã gửi > Màn hình chi tiết yêu cầu đã gửi sẽ hiện lên.

Cách 2:

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Tại tiện ích Yêu cầu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Bạn hiện thao tác chỉnh sửa tương tự Xem chi tiết bản ghi đã gửi.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!