Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Mời người dùng vào doanh nghiệp

Mời người dùng vào doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Người dùng > Mục Người dùng.

2. Chọn Mời người dùng, ở màn hình hiện ra:

 • Nhập Email.
 • Chọn giải pháp để cấp phép.
 • Chọn nhóm người dùng.
 • Nhập lời mời

3. Nhấn Mời để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

 • Lời mời chỉ có hiệu lực trong 72 giờ, sau thời gian này lời mời sẽ bị xóa.
 • Bạn cần chọn ít nhất 1 vai trò cho người dùng.
 • Nếu bạn đăng ký sử dụng giải pháp Không gian làm việc số, hệ thống sẽ tự động cấp phép giải pháp này cho người dùng mới.
 • Nếu bạn đăng ký sử dụng giải pháp Không gian làm việc sốQuy trình vận hành, hệ thống sẽ tự động cấp phép 2 giải pháp này cho người dùng mới.
 • Người dùng chưa đồng ý lời mời vào hệ thống cũng sẽ được tính là 1 tài khoản đang hoạt động của gói giải pháp.
 • Người dùng được mời từ phân hệ Dự án sẽ có vai trò Cộng tác viên.
 • Người dùng được mời vào hệ thống mặc định có phân loại là Người dùng.

Xem chi tiết người dùng

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Người dùng.

2. Tại mục Người dùng, chọn thành viên ở danh sách > Ở màn hình chi tiết bên phải, chọn mục bạn muốn xem chi tiết:

 • Quyền truy cập: Giải pháp được cấp phép và vai trò của người dùng.
 • Thông tin cơ bản: Họ và tên, email, đơn vị kinh doanh, phòng ban và nhóm.

Gửi lại lời mời người dùng vào doanh nghiệp

1. Chọn ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Người dùng > Mục Người dùng.

2. Nhấn vào người dùng có trạng thái Đang mời ở danh sách.

3. Ở màn hình chi tiết bên phải > Biểu tượng thao tác khác > Gửi lại lời mời.

Hủy lời mời người dùng vào doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Người dùng > Mục Người dùng.

2. Nhấn vào người dùng có trạng thái Đang mời ở danh sách.

3. Ở màn hình chi tiết bên phải > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Hủy lời mời > Chọn Xác nhận để hoàn thành thao tác.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể mời người dùng vào doanh nghiệp

Chủ sở hữu doanh nghiệp và thành viên được phân quyền truy cập vào mục Người dùng mới có thể mời người dùng vào hệ thống.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!