Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Thiết lập thông tin doanh nghiệp

Thiết lập thông tin của doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Thông tin doanh nghiệp.

2. Chọn Thông tin chi tiết ở vùng Thông tin doanh nghiệp.

3. Ở màn hình chi tiết, nhập thông tin của 4 nhóm chính:

  • Mục Thông tin chung: Nhập tên tổ chức, mã số thuế và chọn lĩnh vực kinh doanh.
  • Mục Thông tin liên lạc: Nhập website, địa chỉ, số điện thoại và email của công ty.
  • Mục Thông tin pháp lý: Nhập thông tin của đại diện pháp lý và chức vụ.
  • Mục Thương hiệu: Tải logo của công ty vào đây.

4. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Có thể thêm nhiều số điện thoại và địa chỉ email của công ty.
  • Logo thương hiệu được đề xuất kích thước tối thiểu là 40 x 40 và khuyến khích định dạng ảnh là PNG.

Chỉnh sửa thông tin của doanh nghiệp

1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng > Thiết lập hệ thống > Thông tin doanh nghiệp > Thông tin chi tiết.

2. Chọn mục thông tin bạn muốn chỉnh sửa > Ở màn hình chi tiết, nhập thông tin mới.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thiết lập và chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp

Chủ sở hữu doanh nghiệp và thành viên được phân quyền truy cập vào mục Thông tin doanh nghiệp mới có thể thiết lập và chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp.

 

 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!