Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Chỉnh sửa thông tin của ứng dụng tùy chỉnh

Để chỉnh sửa thông tin của ứng dụng tùy chỉnh, bạn cần là thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Quản trị viên.

Chỉnh sửa tên và mô tả ứng dụng tùy chỉnh

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Thiết lập chung.

2. Nhập Tên ứng dụng Mô tả mới.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Chỉnh sửa biểu tượng của ứng dụng tùy chỉnh

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Thiết lập chung.

2. Chọn Thay đổi nằm bên cạnh biểu tượng của ứng dụng > Chọn biểu tượng mới ở danh sách hiện ra.

3. Nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Hoặc bên cạnh tên ứng dụng tùy chỉnh, nhấn vào biểu tượng thao tác khác của ứng dụng > Thay đổi màu & biểu tượng, để chỉnh sửa nhanh biểu tượng và màu của ứng dụng.

Thiết lập nâng cao

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh > Thiết lập chung.

2. Ở mục Thiết lập nâng cao:

  • Bật/tắt tính năng chỉ hoàn thành công việc khi đã hoàn thành tất cả công việc thực thi và danh mục kiểm tra.
  • Bật/tắt tính năng hiển thị ảnh bìa cho cho công việc tại Kanban.

3. Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Thiết lập nâng cao Hiển thị ảnh bìa chỉ áp dụng ở chế độ xem Kanban.

Chỉnh sửa phân hệ

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Di chuột đến phân hệ bạn muốn chỉnh sửa > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa.

2. Nhập TênBiểu tượng mới cho phân hệ.

3. Lưu để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Bạn cần là thành viên có phân quyền tạo ứng dụng ở mục Người dùng mới có thể chỉnh sửa tên của phân hệ.

Ghim phân hệ

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Di chuột đến phân hệ bạn muốn ghim > Chọn biểu tượng thao tác khác > Ghim.

2. Phân hệ vừa ghim sẽ xuất hiện ở thành điều hướng bên trái của hệ thống.

Lưu ý:

Những thành viên khác trong hệ thống không thể nhìn thấy được những phân hệ mà bạn đã ghim lên thanh điều hướng.

Sắp xếp ứng dụng tùy chỉnh

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Di chuột đến phân hệ bạn muốn sắp xếp > Nhấn biểu tượng thao tác khác  > Chọn kiểu sắp xếp:

  • Gần đây: Sắp xếp dự án theo thứ tự truy cập mới nhất.
  • Bảng chữ cái: Sắp xếp dự án theo thứ tự bảng chữ cái.

Hoặc bạn có thể sắp xếp danh sách ứng dụng bằng cách nhấp giữ ứng dụng và kéo thả vào vị trí mong muốn.

1. Chọn biểu tượng trang chủ home mobile > Dự án & Ứng dụng.

2. Ở phân hệ bạn cần sắp xếp > Nhấn biểu tượng thao tác khác  > Chọn kiểu sắp xếp:

  • Gần đây: Sắp xếp dự án theo thứ tự truy cập mới nhất.
  • Bảng chữ cái: Sắp xếp dự án theo thứ tự bảng chữ cái.

Hoặc bạn có thể sắp xếp danh sách dự án, bằng cách nhấp giữ dự án và kéo thả vào vị trí mong muốn.

Xem lịch sử hoạt động của ứng dụng tùy chỉnh

1. Nhấn vào biểu tượng dự án App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Chọn biểu tượng lịch sử hoạt động Icon Button 1 1.

2. Tại đây bạn có thể xem được tất cả các hoạt động của ứng dụng, bao gồm: Người thực hiện, các hành động và thời gian thực hiện.

Lưu ý:

  • Tất cả thành viên của ứng dụng tùy chỉnh đều có thể xem được lịch sử hoạt động.
  • Các hoạt động sẽ được đặt lại sau 6 tháng.

Xóa ứng dụng tùy chỉnh

1. Nhấn biểu tượng ứng dụng App icon và chọn ứng dụng ở danh sách.

2. Bên cạnh tên ứng dụng tùy chỉnh, nhấn vào biểu tượng thao tác khác của ứng dụng  > Xóa ứng dụng.

3. Chọn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

  • Chỉ thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể xóa ứng dụng tùy chỉnh.
  • Ứng dụng đã xóa sẽ không khôi phục lại được.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể sửa, xóa ứng dụng tùy chỉnh

Để tạo, sửa, xóa ứng dụng tùy chỉnh, bạn cần là thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Quản trị viên.

Không thể chỉnh sửa tên phân hệ

Bạn cần là thành viên có phân quyền tạo ứng dụng ở mục Người dùng mới có thể chỉnh sửa tên của phân hệ.

Không xem được lịch sử hoạt động của ứng dụng

Lịch sử hoạt động dã bị xóa sau thời hạn quy định.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!