Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Nhận và xử lý biểu mẫu được yêu cầu hoàn thành

Xem yêu cầu hoàn thành biểu mẫu

1. Nhấn biểu tượng hộp thư  > Mục Hoạt động.

2. Tại màn hình của hộp thư bạn sẽ nhận được thông báo về việc yêu cầu hoàn thành biểu mẫu:

 • Với những biểu mẫu chỉ được thêm dữ liệu một lần, bạn có thể xử lý yêu cầu tại màn hình Hộp thư.
 • Với những biểu mẫu được thêm dữ liệu nhiều lần, bạn chỉ có thể xử lý yêu cầu từ màn hình tiện ích Yêu cầu của Trang chủ.

1. Chọn biểu tượng hộp thư .

2. Tại màn hình của hộp thư bạn sẽ nhận được thông báo về việc yêu cầu hoàn thành biểu mẫu:

 • Yêu cầu xử lý biểu mẫu chỉ được thêm dữ liệu một lần.
 • Yêu cầu xử lý biểu mẫu chỉ được thêm dữ liệu nhiều lần.

Xử lý biểu mẫu được yêu cầu hoàn thành

Xử lý yêu cầu hoàn thành biểu mẫu được thêm dữ liệu một lần

1. Nhấn biểu tượng hộp thư  > Mục Hoạt động.

2. Nhấn vào thông báo với nội dung Chia sẻ biểu mẫu > Gửi dữ liệu > Nhập dữ liệu cho biểu mẫu.

3. Chọn Lưu để hoàn thành biểu mẫu.

Lưu ý:

Bạn có thể xem lại chi tiết bản ghi vừa hoàn thành, bằng cách nhấn lại vào Thông báo đó > Xem lại dữ liệu đã gửi.

1. Chọn biểu tượng hộp thư .

2. Nhấn vào thông báo với nội dung Chia sẻ biểu mẫu > Chuyển sang màn hình Biểu mẫu của mục Yêu cầu > Nhấn vào Biểu mẫu.

3. Nhập dữ liệu vào biểu mẫu hiện lên > Chọn Lưu để hoàn thành thao tác.

Xử lý yêu cầu hoàn thành biểu mẫu được thêm dữ liệu nhiều lần

1. Nhấn biểu tượng hộp thư  > Mục Hoạt động.

2. Nhấn vào Thông báo > Đi đến biểu mẫu.

3. Chuyển sang màn hình Biểu mẫu của mục Yêu cầu > Nhấn vào Biểu mẫu.

4. Nhập dữ liệu vào biểu mẫu hiện lên > Chọn Lưu để hoàn thành biểu mẫu.

Mẹo:

Bạn có thể xử lý và xem chi tiết bản ghi của những Biểu mẫu được thêm dữ liệu một lần tại tiện ích Yêu cầu.

1. Chọn biểu tượng hộp thư .

2. Nhấn vào thông báo với nội dung Chia sẻ biểu mẫu > Đi đến cổng yêu cầu > Nhấn vào Biểu mẫu 

3. Nhập dữ liệu vào biểu mẫu hiện lên > Chọn Lưu để hoàn thành biểu mẫu.

Quản lý biểu mẫu được chia sẻ

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Tại tiện ích Yêu cầu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại mục Biểu mẫu sẽ hiển thị tất cả biểu mẫu bạn được chia sẻ, bao gồm:

 • Biểu mẫu có thời hạn.
 • Biểu mẫu không có thời hạn.

Lưu ý:

 • Những biểu mẫu hết thời hạn sẽ tự động bị xóa khỏi mục Biểu mẫu.
 • Bạn không thể thêm, sửa, xóa biểu mẫu tại tại mục Biểu mẫu.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Yêu cầu > Đi đến yêu cầu.

2. Tại mục Biểu mẫu sẽ hiển thị tất cả biểu mẫu bạn được chia sẻ, bao gồm:

 • Biểu mẫu có thời hạn.
 • Biểu mẫu không có thời hạn.

Lưu ý:

 • Những biểu mẫu hết thời hạn sẽ tự động bị xóa khỏi mục Biểu mẫu.
 • Bạn không thể thêm, sửa, xóa biểu mẫu tại tại mục Biểu mẫu.

Quản lý bản ghi đã gửi

Xem chi tiết bản ghi đã gửi

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Tại tiện ích Yêu cầu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Tại mục Đã gửi, nhấn vào bản ghi muốn xem chi tiết.

Hoặc di chuột đến bản ghi > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Xem chi tiết.

3. Màn hình chi tiết bản ghi sẽ hiện lên.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Yêu cầu > Đi đến yêu cầu > Đã gửi.

2. Nhấn vào bản ghi muốn xem chi tiết > Màn hình chi tiết bản ghi sẽ hiện lên.

Chỉnh sửa bản ghi đã gửi

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Tại tiện ích Yêu cầu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Di chuột đến bản ghi hoặc nhấn vào bản ghi > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa > Nhập dữ liệu mới.

3. Chọn Gửi để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Biểu mẫu được chia sẻ với thiết lập gửi và xem lại dữ liệu, sẽ không thể chỉnh sửa dữ liệu cho bản ghi.

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ home mobile, ở mục Yêu cầu > Đi đến yêu cầu > Đã gửi.

2. Nhấn vào Bản ghi > Ở màn hình chi tiết bản ghi > Chọn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa > Nhập dữ liệu mới.

3. Chọn Gửi để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Biểu mẫu được chia sẻ với thiết lập gửi và xem lại dữ liệu, sẽ không thể chỉnh sửa dữ liệu cho bản ghi.

Tìm kiếm bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng trang chủ  > Tại tiện ích Yêu cầu, chọn biểu tượng mở rộng .

2. Ở mục Đã gửi > Chọn biểu tượng tìm kiếm > Nhập tên bản ghi bạn muốn tìm kiếm.

Khắc phục các vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm dữ liệu cho biểu mẫu đã được chia sẻ

Bạn không thể thêm dữ liệu cho những biểu mẫu chỉ được nhập dữ liệu 1 lần.

Không thể tìm thấy biểu mẫu đã được chia sẻ

Những biểu mẫu có thời hạn, sẽ tự động xóa khỏi mục Biểu mẫu.

Không thể xóa bản ghi đã gửi

Bạn không thể xóa những bản ghi đã gửi ở mục Đã gửi.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!