Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Quản lý thành viên ứng dụng tùy chỉnh

Bạn chỉ có thể thay đổi vai trò và phạm vi của thành viên trong ứng dụng tùy chỉnh khi là thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Quản trị viên.

Xem danh sách thành viên trong ứng dụng tùy chỉnh

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra chọn ứng dụng> Chọn biểu tượng thành viên ứng dụng app icon.

2. Tại màn hình Quản lý quyền truy cập, bạn có thể xem được Danh sách thành viên, Vai tròPhạm vi vai trò trong ứng dụng.

Các vai trò người dùng đối với 1 ứng dụng tùy chỉnh:

  • Quản trị viên: Toàn quyền thiết lập nâng cao, chỉnh sửa tất cả thông tin, dữ liệu của ứng dụng.
  • Người chỉnh sửa: Có quyền xem thông tin ứng dụng tùy chỉnh, thêm, sửa, xóa bản ghi.
  • Người bình luận: Chỉ có quyền xem và bình luận công việc liên kết với bản ghi của ứng dụng.

Các phạm vi của vai trò Người chỉnh sửaNgười bình luận đối với 1 ứng dụng tùy chỉnh:

  • Phạm vi Toàn quyền: Có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu ở ứng dụng.
  • Phạm vi Giới hạn: Chỉ truy cập dữ liệu mà mình phụ trách hoặc cộng tác.

Thay đổi vai trò, phạm vi truy cập ứng dụng tùy chỉnh của thành viên

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra chọn ứng dụng> Chọn biểu tượng thành viên ứng dụng app icon.

2. Nhấn vào biểu tượng xem thêm Icon breadcrumb e1678270745656 bên cạnh tên thành viên bạn muốn thay đổi vai trò và phạm vi.

3. Chọn Vai trò, Phạm vi mới cho thành viên.

Mời thêm thành viên vào ứng dụng tùy chỉnh

Bạn có thể mời thêm thành viên khác vào ứng dụng tùy chỉnh.

Xóa thành viên khỏi ứng dụng tùy chỉnh

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Ở danh sách hiện ra chọn ứng dụng > Chọn biểu tượng thành viên ứng dụng app icon.

2. Di chuột đến thành viên muốn xóa > Nhấn vào biểu tượng xóa Vector 1 1 .

3. Nhấn Xóa để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Các dữ liệu hoặc công việc phụ trách của thành viên bị xóa sẽ không bị ảnh hưởng hay mất đi.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thay đổi vai trò, phạm vi của thành viên

Thành viên được chia sẻ ứng dụng với vai trò Người chỉnh sửaNgười bình luận không thể thay đổi vai trò và phạm vi của thành viên khác trong ứng dụng.

Không thể xóa thành viên khỏi ứng dụng tùy chỉnh

Bạn chỉ có thể xóa thành viên trong ứng dụng tùy chỉnh khi là thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Quản trị viên.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!