Liên hệ trợ giúp
0
image
Chưa có thông báo
Không gian tiếp nhận mọi cập nhật mới nhất về hoạt động của bạn

Tạo, sửa, xóa luồng công việc ở ứng dụng tùy chỉnh

Thành viên với vai trò Quản trị viên trong ứng dụng tùy chỉnh mới có thể tạo, sửa, xóa luồng công việc.

Tạo luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy chỉnh.

2. Tại mục Luồng công việc > Thêm luồng công việc > Nhập Tên luồng công việc.

3.Nhấp Tạo > Ở màn hình hiện ra, nhấp giữ chuột vào giai đoạn và kéo thả đến giai đoạn muốn thiết lập liên kết. Hệ thống sẽ thiết lập đường liên kết cho 2 giai đoạn.

Nhấn vào biểu tượng thêm  bên cạnh tên luồng công việc để thêm luồng công việc mới.

Lưu ý:

 • Một ứng dụng tùy chỉnh có thể có nhiều Luồng công việc.
 • Tên luồng công việc là trường bắt buộc.
 • Khi tạo mới luồng công việc, hệ thống mặc định tạo ra 4 giai đoạn: Cần làm, Đang làm, Đánh giá, Hoàn thành. Bạn có thể chỉnh sửa những giai đoạn này.
 • Sau khi tạo luồng công việc, ở chế độ xem Kanban Danh sách, bạn chỉ có thể kéo thả công theo việc qua các giai đoạn theo đường đi của luồng công việc đã được thiết lập.

Xem luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách hiện ra > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Chọn luồng công việc muốn xem chi tiết > Di chuột vào Giai đoạn, các đường mũi tên xuất hiện giữa các giai đoạn thể hiện đường đi của luồng công việc.

Chỉnh sửa luồng công việc

Chỉnh sửa tên luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn ứng dụng ở danh sách > Tùy Chỉnh > Luồng công việc.

2. Di chuột đến tên luồng công việc > Nhấn vào thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên luồng công việc mới.

3. Nhấp vào Lưu để hoàn thành thao tác.

Chỉnh sửa đường luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Nhấn vào Ứng dụng mở rộng muốn chỉnh luồng công việc > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Chọn luồng công việc > Nhấp chuột tại giai đoạn cần chỉnh sửa đường đi của luồng, chọn biểu tượng xóa liên kết giai đoạn tại luồng công việc.

3. Thay đổi đường đi của luồng công việc bằng cách nhấp chuột vào giai đoạn, nhấn giữ và kéo thả đến giai đoạn cần tạo luồng công việc.

Mẹo:

Bạn có thể chỉnh sửa và thêm đường luồng công việc giữa các giai đoạn bằng cách: Nhấp chuột vào ô Công việc tại giai đoạn này được phép di chuyển đến > Chọn giai đoạn hiện ra ở danh sách.

Xóa đường luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng App icon > Chọn Ứng dụng mở rộng > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Chọn luồng công việc > Nhấp chuột vào giai đoạn cần xóa luồng công việc, chọn biểu tượng tại đường đi của luồng công việc để xóa.

Mẹo:

Bạn có thể xóa đường luồng công việc giữa các giai đoạn bằng cách: Nhấp chuột vào ô Công việc tại giai đoạn này được phép di chuyển đến > Tại danh sách hiện ra, bỏ chọn giai đoạn không muốn thiết lập luồng công việc.

Thêm, sửa, xóa giai đoạn ở luồng công việc

Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở mục Luồng công việc.

Thêm giai đoạn ở luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án App icon > Chọn Ứng dụng mở rộng ở danh sách > Tùy Chỉnh > Luồng công việc.

2. Chọn luồng công việc muốn thêm giai đoạn > Rê chuột vào khoảng trống giữa 2 giai đoạn, nhấp chuột vào biểu tượng thêm > Nhập Tên giai đoạn.

3. Nhấn Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Bạn có thể nhập mô tả giai đoạn để các thành viên trong ứng dụng tùy chỉnh có thể nhìn tổng quan về công việc >  Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành.

Lưu ý:

 • Giai đoạn vừa thêm vào luồng công việc mặc định được kết nối 2 chiều với tất cả các giai đoạn còn lại.
 • Giai đoạn bạn vừa thêm luồng công việc sẽ hiển thị theo đúng thứ tự tại màn hình KanbanDanh sách.
 • Giai đoạn bạn vừa thêm vào luồng công việc sẽ hiển thị theo đúng thứ tự tại ứng dụng.

Chỉnh sửa giai đoạn ở luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án App icon > Chọn Ứng dụng mở rộng > Tùy chỉnh > Luồng công việc.

2. Chọn luồng công việc > Di chuột đến Tên giai đoạn > Nhấn biểu tượng thao tác khác > Chỉnh sửa tên > Nhập Tên giai đoạn mới.

3. Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành thao tác.

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa Mô tả của giai đoạn bằng cách nhấp chuột vào mô tả giai đoạn để chỉnh sửa, Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành chỉnh sửa.

Sắp xếp giai đoạn ở luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án App icon > Chọn Ứng dụng mở rộng > Tùy chỉnh > Mục Luồng công việc.

2. Di chuột đến giai đoạn > Biểu tượng thao tác khác > Di chuyển sang phải/Di chuyển sang trái để sắp xếp giai đoạn.

Lưu ý:

Thứ tự hiển thị của giai đoạn ở Luồng công việc sau khi sắp xếp sẽ được đồng bộ tại các chế độ xem của ứng dụng.

Xóa giai đoạn ở luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án App icon > Chọn Ứng dụng mở rộng > Tùy chỉnh > Mục Luồng công việc.

2. Chọn Luồng công việc > Di chuột vào giai đoạn và nhấp vào biểu tượng thao tác khác > Xóa giai đoạn.

3. Tại cửa sổ hiện lên, thực hiện lựa chọn:

 • Xóa giai đoạn và di chuyển công việc đến giai đoạn khác: Chọn giai đoạn muốn chuyển công việc đến.  
 • Xóa giai đoạn và tất cả công việc.

4. Tại cửa sổ xác nhận, chọn Xoá để hoàn thành thao tác.

Lưu ý:

Giai đoạn bị xóa ở luồng công việc được đồng bộ tại các chế độ xem của ứng dụng tùy chỉnh.

Thêm quy tắc tự động cho giai đoạn ở luồng công việc

Thực hiện Thêm quy tắc tự động cho luồng công việc ở ứng dụng tùy chỉnh.

Xóa luồng công việc

1. Nhấn vào biểu tượng dự án App icon > Chọn Ứng dụng mở rộng ở danh sách > Tùy Chỉnh > Luồng công việc.

2. Di chuột đến Luồng công việc > Chọn biểu tượng thao tác khác > Xóa luồng công việc.

3. Nhấp vào Xóa để hoàn thành thao tác.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo, sửa, xóa luồng công việc ở ứng dụng tùy chỉnh

 • Thành viên được chia sẻ ứng dụng tùy chỉnh với vai trò Người chỉnh sửaNgười bình luận không thể tạo, sửa, xóa luồng công việc.
 • Với gói Starter của giải pháp Xây dựng ứng dụng, bạn chỉ có thể tạo tối đa 3 luồng công việc. Nâng cấp gói để có thể thêm luồng công việc mới.

Không thể xem luồng công việc ở ứng dụng tùy chỉnh

Thành viên với vai trò Người bình luận chỉ có thể xem và bình luận công việc của ứng dụng.

Không khôi phục được luồng công việc ở ứng dụng tùy chỉnh

Cleeksy hiện chưa hỗ trợ khôi phục luồng công việc đã xóa.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?

Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!